Työehtosopimusneuvottelut 2021–2022 (päiv. 16.8.)

13.01.2022

Tälle sivustolle kootaan molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset ja palkkaratkaisut. Taulukon päivämäärä on aikaansaadun neuvottelutuloksen päivämäärä.

Työ- ja virkaehtosopimusten päättyminen 2021-2023

Lisätietoja Markus Äimälä, p. 040 703 2977

* Pelkkä palkkaratkaisu, joka perustunut aiemmin tehtyyn työehtosopimukseen

 

Neuvottelutulos Osapuolet/ soveltamisala Työntekijämäärä
5.8.2022 Sivistystyönantajat – Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:  yksityisen opetusalan työehtosopimus 24 000
5.8.2022 Sivistystyönantajat – Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus 1 100
28.6.2022 Hyvinvointiala HALI ry ja Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry  –  Tehy: ensihoitopalvelualan työehtosopimus 700
23.6.2022 Hyvinvointiala HALI ry – Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry: terveyspalvelualan työehtosopimus 30 000
22.6.2022 Hyvinvointiala HALI ry  –  Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry: yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 70 000
7.6.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 8 960
1.6.2022 Hyvinvointiala HALI ry – Toimihenkilöliitto ERTO: sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 4 535
31.5.2022 Medialiitto – Suomen Journalistiliitto: lehdistö 3 210
30.5.2022 Hyvinvointiala HALI ry – Ammattiliitto Jyty ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry: Työterveyslaitoksen työehtosopimus 650
27.5.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Luotsiliitto ry , Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Laivanpäällystöliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: luotsaustoimialan työehtosopimus 337
18.5.2022 Kemianteollisuus – Paperiliitto: Huhtamäki Foodservice Nordic Oy:n työntekijät 190
17.5.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto PRO: Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n työehtosopimus 100
2.5.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Ylemmät toimihenkilöt YTN: Fintraffic Tien ja Meriliikenteenohjauksen työehtosopimus 190
29.4.2022 Satamaoperaattorit – Ammattiliitto PRO: ahtausalan tekniset toimihenkilöt 280
28.4.2022 Satamaoperaattorit – Ammattiliitto PRO: ahtausalan toimihenkilöt 180
25.4.2022 Apteekkien Työnantajaliitto (Yhteinen Toimialaliitto ry) – Palvelualojen ammattiliitto PAM: apteekin työntekijöiden työehtosopimus 3 200
25.4.2022 Rakennusteollisuus RT, Rakennustuoteteollisuus RTT ry – Ammattiliitto PRO: rakennusaine- ja betoniteollisuus – toimihenkilöt 2 000
25.4.2022 Rakennusteollisuus RT,  Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry, Kattoliitto ry, Pintaurakoitsijat ry – Ammattiliitto PRO: rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus 7 300
25.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – METO – Metsäalan asiantuntijat ry, Ammattiliitto Pro: Metsähallituksen työ- ja virkaehtosopimus 560
25.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät toimihenkilöt YTN: Metsähallituksen työ- ja virkaehtosopimus 370
25.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro: Metsähallituksen työ- ja virkaehtosopimus 101
25.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto PRO: Boreal Kasvinjalostus Oy:n työehtosopimus 75
21.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA, HAUS Kehittämiskeskus Oy – Ylemmät toimihenkilöt YTN: HAUS Kehittämiskeskus Oy:n työehtosopimus 38
21.4.2022 Energiateollisuus, Palvelualojen työnantajat PALTA – Sähköalojen ammattiliitto ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL: Sähköalan työehtosopimus – energia – ICT – verkosto työehtosopimus 6 000
20.4.2022 Sivistystyönantajat – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto PRO: Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työntekijöiden työehtosopimus 300
20.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA/ VTT – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto PRO: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n työehtosopimus 2 000
20.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Senaatti-konsernin työehtosopimus 1 000
20.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: huvi-, teema- ja elämyspuistot 900
20.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: vartiointialan työehtosopimus 7 900
14.4.2022 Sivistystyönantajat – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto PRO: Kansallisgallerian työntekijät 215
13.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Finnvera Oyj:n työehtosopimus 350
8.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO: huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus 3 000
6.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Laivanpäällystöliitto, Suomen Konepäällystöliitto, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY: kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 300
6.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA/Nordic Regional Airlines Oy – Auto- ja Kuljetusalan Työtekijäliitto AKT: Nordic Regional Airlines Oy:n matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus 325
6.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Sähköalojen ammattiliitto: huolto- ja kunnossapitoalan työehtosopimus 120
3.4.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: tarkastusalan työehtosopimus 923
3.4.2022 Sivistystyönantajat – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO: yliopistojen yleinen työehtosopimus, harjoittelukouluja koskevat määräykset 700
3.4.2022 Sivistystyönantajat – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO: yliopistojen yleinen työehtosopimus 34 000
31.3.2022 Kaupan liitto – Toimihenkilöliitto ERTO: optikoiden työehtosopimus 500
31.3.2022 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus 300
31.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA, Kansaneläkelaitos – Kelan toimihenkilöt ry: Kelan toimihenkilöt 6 000
31.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA, Sähkötekniset työnantajat STTA ry – Sähköalojen ammattiliitto: sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2 492
30.3.2022 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät 64 000
30.3.2022 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, esimiehet 6 000
29.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry: Satama-alan työehtosopimus 264
28.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA, Ilmailulaitos Finavia Oyj – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Finavia Oyj:n henkilöstöä koskeva työehtosopimus 892
28.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: muuttopalvelualan työehtosopimus 1 068
25.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto PRO: Campusta Oy:n työehtosopimus 70
23.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus 1 500
22.3.2022 Puusepänteollisuus – Ammattiliitto Pro: puusepänteollisuuden toimihenkilöt 900
21.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry: rautatiealan työehtosopimus 3 750
20.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA, Raskone Oy – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Raskone Oy:n työehtosopimus 550
15.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Finanssiala – Ammattiliitto Pro, Ylemmät toimihenkilöt YTN: rahoitusalan työehtosopimus 20 000
14.3.2022 Energiateollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 5 000
14.3.2022 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: ohjelmapalveluala 600
14.3.2022 Kiinteistötyönantajat – Palvelualojen ammattiliitto PAM: kiinteistöpalvelualan työntekijät 59 000
11.3.2022 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto – Toimihenkilöliitto ERTO: henkilöstöpalveluala 12 000
11.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry, VR Akava ry: rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1 550
11.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO: PALTA – ERTO yleinen runkosopimus 90
11.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Liikenneturva työehtosopimus 44
10.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto: MTV Oy:n sisällöntekijät työehtosopimus 167
10.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: elokuvateattereita koskeva työehtosopimus 444
9.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 85
8.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: golf-alan työehtosopimus 606
8.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: DigiFinland Oy:n työehtosopimus 61
4.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Rautatiealan Unioni RAU ry: veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus 1 330
4.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Rautatiealan Unioni RAU ry: Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus 550
4.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Finnair Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 127
4.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Finnair Oyj:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 84
4.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Akavan Erityisalat: museoiden työehtosopimus 509
4.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Radion sinfoniaorkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus 85
3.3.2022 Kiinteistötyönantajat – Ammattiliitto Pro: kiinteistöalan toimihenkilöt 6 000
3.3.2022 Elintarviketeollisuusliitto – Meijerialan Ammattilaiset MVL: meijereiden erikoiskoulutetut ja tekniset toimihenkilöt 1 200
3.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Digita Oy:n työehtosopimus 91
2.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Viking Line ABP:n työehtosopimus, AKT:n jäsenet 100
2.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin näytäntötekniikkaa koskeva työehtosopimus 75
2.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Silta Oy:n toimihenkilöitä 249
2.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Eläketurvakeskuksen työntekijöitä koskeva työehtosopimus 284
2.3.2022 Medialiitto – Ammattiliitto PRO: tekniset toimihenkilöt 270
1.3.2022 Elintarviketeollisuusliitto – Ammattiliitto PRO: elintarviketeollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 3 580
1.3.2022 Medialiitto – Teollisuusliitto: suorajakelu 3 850
1.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus ja urheiluseuroja koskeva liityntäpöytäkirja 1 462
1.3.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: liikenneopetusalan työehtosopimus 500
28.2.2022 Energiateollisuus – Ammattiliitto PRO, Suomen Konepäällystöliitto: energiateollisuuden toimihenkilöt 4 800
28.2.2022 Puusepänteollisuus – Teollisuusliitto: puusepänteollisuus 2 100
28.2.2022 Suomen Tekstiili & Muoti ry – Ammattiliitto PRO: Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1 000
28.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Suomen Siemenperunakeskus Oy:n työehtosopimus 15
28.2.2022 Energiateollisuus – Energia-alan Unioni EAU (KTN, JHL, Jyty): energiateollisuuden toimihenkilöt 1 400
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ Rakennustuoteteollisuus RTT ry – Rakennusliitto: rakennustuoteteollisuus 7 000
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ Infra ry – Rakennusliitto: asfalttiala 2 100
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ Infra ry – Rakennusliitto: infra-ala 9 700
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ Kattoliitto ry – Rakennusliitto: vedeneristysala 1 250
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry – Rakennusliitto: lattianpäällystysala 750
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry – Rakennusliitto: talotekniikka-ala – lvi-toimiala 4 700
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ Pintaurakoitsijat ry – Rakennusliitto: maalausala 3 000
28.2.2022 Rakennusteollisuus RT/ Talonrakennusteollisuus ry – Rakennusliitto: rakennusteollisuus 13 500
28.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA / LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU/Sähkötekniset työnantajat STTA – Ammattiliitto PRO: talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 333
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Yleisradio Oy:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 50
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO: Accountor Services Oy:tä koskeva työehtosopimus 624
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan laulusolistit 5
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan orkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus 120
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajia koskeva työehtosopimus 53
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin toimistotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 49
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin muita taiteellisia ryhmiä koskeva työehtosopimus 12
25.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisbaletin tanssijoita koskeva työehtosopimus 97
25.2.2022 Medialiitto – Teollisuusliitto: media- ja painoalan työntekijät 1 775
24.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA, Cleanosol Oy – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Cleanosol Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus 40
24.2.2022 Medialiitto – Ammattiliitto PRO: toimihenkilöt 2 952
24.2.2022 Medialiitto – Teollisuusliitto/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet: toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1 775
24.2.2022 Medialiitto – Teollisuusliitto: jakelua koskeva työehtosopimus 6 550
24.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto ry: Yleisradion ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 2 500
24.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus 2 176
24.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus 35
24.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus 49
24.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 28
24.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus 30
23.2.2022  Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: jalometalliala 215
23.2.2022 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: harja- ja sivellinalat 80
23.2.2022 Kemianteollisuus / Veneteollisuuden Työnantajat – Teollisuusliitto: veneenrakennusteollisuus 704
23.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto MTJL, Ammattiliitto PRO: seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus 257
22.2.2022 Kemianteollisuus / Kenkä- ja Nahkateollisuus – Teollisuusliitto: Kenkä- ja nahkateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1 000
22.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – METO- Metsäalan Asiantuntijat ry: Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus 59
22.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – METO- Metsäalan Asiantuntijat ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Ammattiliitto Jyty ry: Suomen Metsäkeskusta koskeva työehtosopimus 585
22.2.2022 Yhteinen Toimialaliitto ry, Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry – Ammattiliitto PRO: pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt 400
22.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:  huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus 800
18.2.2022 Kemianteollisuus/Lasikeraaminen Teollisuus LT ry – Teollisuusliitto: Lasikeraamisen teollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1 400
18.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Lentoliikenteen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 300
17.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus 138
17.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikkaa koskeva työehtosopimus 60
15.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Alkoholialan Toimihenkilöt ry: Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 300
15.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Finnair Oyj:n matkustamohenkilöstöä koskeva työehtosopimus 2 000
14.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 99
14.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: viestinvälitys- ja logistiikka-ala ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 639
11.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Alkon Liikeväki ALV ry: Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 2 200
11.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskeva työehtosopimus* 700
11.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme: tanssinopettajien työehtosopimus 500
10.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM, Sähköalojen ammattiliitto: Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus 800
10.2.2022 Yhteinen Toimialaliitto ry, Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry – Paperiliitto: Pahvin- ja paperinjalostusalan työntekijöiden työehtosopimus 1 200
9.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: informaatiologistiikka-alan työehtosopimus 150
9.2.2022 Satamaoperaattorit – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: ahtausalan työehtosopimus 2 300
8.2.2022 Kemianteollisuus / Kumiteollisuus – Sähköalojen ammattiliitto: kumiteollisuuden ja kemianteollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 80
8.2.2022 Autonrengasliitto (Palvelualojen työnantajat PALTA) – Teollisuusliitto: autonrengasalan työehtosopimus 1 428
7.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: vakuutusalan työehtosopimus 10 000
4.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto Jyty: Yleissopimus Palta-JYTY 230
4.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto Jyty: Palta – Jyty Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus 54
4.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus 230
4.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO, Ammattiliitto PRO: Taloushallintoala 3 030
3.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ylioppilaskuntien työehtosopimus 137
3.2.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus 67
3.2.2022 Apteekkien Työnantajaliitto (Yhteinen Toimialaliitto ry) – Suomen Farmasialiitto: farmaseuttinen henkilöstö 4 500
2.2.2022 Kemianteollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt 9 000
2.2.2022 Kemianteollisuus / Kumiteollisuus – Teollisuusliitto: kumiteollisuuden työntekijät 1 242
1.2.2022 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: vähittäiskaupan esimiehet 5 100
1.2.2022 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: varasto- ja kuljetusesimiehet 1 500
1.2.2022 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: kaupan työntekijät 87 924
1.2.2022 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Hankkija Oy:n myyntihenkilöstö 400
31.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto Jyty, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry: 86
31.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Agronomiliitto, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto PRO: Neuvonta-alan runkosopimus 1 389
31.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Kirkon alat ry: Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimus 290
31.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA -AKI-liitot, Kirkon alat ry: kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus 1 300
31.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Suomen Journalistiliitto: elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus 900
28.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teollisuusliitto: teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimus 1 200
28.1.2022 Suomen Tekstiili & Muoti ry – Teollisuusliitto: tekstiili- ja muotialan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 2 000
27.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Paltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 5 850
26.1.2022 Yhteinen Toimialaliitto ry, Tekstiilihuoltoliitto – Teollisuusliitto: tekstiilihuoltoala, työntekijät 1 200
25.1.2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: panimot ja virvoitusjuomatehtaat * 1 000
25.1.2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: meijerityöntekijät * 550
25.1.2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: liha-ala, työntekijät * 4 700
25.1.2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: leipomoiden työntekijät * 3 700
25.1.2022 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: elintarvikealat * 5 000
20.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Yrityskehitysorganisaatioiden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 130
18.1.2022 Autoalan Keskusliitto (Kaupan liitto) – Ammattiliitto PRO: autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 4 000
18.1.2022 Kemianteollisuus / Kenkä- ja Nahkateollisuus – Ammattiliitto PRO: kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 329
18.1.2022 Kemianteollisuus/Lasikeraaminen Teollisuus LT ry – Ammattiliitto PRO: lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus 800
18.1.2022 Kemianteollisuus/Kumiteollisuus – Ammattiliitto PRO: kumiteollisuuden toimihenkilösopimus 400
18.1.2022 Kemianteollisuus/Muoviteollisuus – Teollisuusliitto: muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 6 822
18.1.2022 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus 2 141
18.1.2022 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: kemian perusteollisuuden työehtosopimus 3 218
18.1.2022 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilösopimus 533
17.1.2022 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: kemianalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 8 000
13.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Ammattiliitto PRO: teknologiateollisuuden toimihenkilöt 19 000
12.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Ammattiliitto PRO: suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt 3 400
10.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: huolto- ja kunnossapitopalvelualan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 212
10.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry (Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto-MTHL:n Työnantajat)- Teollisuusliitto: pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 1 200
6.1.2022 Autoalan Keskusliitto (Kaupan liitto) – Teollisuusliitto: autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 14 000
5.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Teollisuusliitto: malmikaivosten työehtosopimus 2 000
5.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ICT-alan ylemmät toimihenkilö 3 900
5.1.2022 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry: Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt 2 100
3.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Teollisuusliitto: teknologiateollisuus, työntekijät 65 900
2.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt 42 000
2.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt 15 700
2.1.2022 Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Tietoalan toimihenkilöt: tietotekniikan palveluala 27 000
30.12.2021 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Veikkaus Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1 000
11.12.2021 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Airpro Oy:n matkustamohenkilökuntaa koskeva työehtosopimus 200
11.11.2021 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: hiihtokeskusala 700
24.6.2021 Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: viestinvälitys- ja logistiikka-ala 8 000
Yhteensä n. 892 000
Yleissitovuuden perusteella yksityisen sektorin voimassa olevien työehtosopimusten piirissä
on noin 1,4 milj. palkansaajaa