Työehtosopimusneuvottelut 2022–2023 (päiv. 27.3.)

15.02.2023

Tälle sivustolle kootaan molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset ja palkkaratkaisut. Taulukon päivämäärä on aikaansaadun neuvottelutuloksen päivämäärä.

Työ- ja virkaehtosopimusten päättyminen 2022-2023

Lisätietoja Markus Äimälä, p. 040 703 2977

* Pelkkä palkkaratkaisu, joka perustunut aiemmin tehtyyn työehtosopimukseen

Neuvottelutulos Osapuolet/ soveltamisala Työntekijämäärä
23.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Rautatiealan Unioni RAU: veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus 1 232
23.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus 800
22.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: liikenneopetusalan työehtosopimus 496
22.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Paltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 5 554
21.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: vakuutusalan työehtosopimus 10 000
16.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 4 864
16.3.2023 Hyvinvointiala HALI ry – Toimihenkilöliitto ERTO: sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus 4 535
13.3.2023 Elintarviketeollisuusliitto – Ammattiliitto PRO: elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 3 580
10.3.2023 Kaupan liitto, Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: kaupan automiesten työehtosopimus 60
10.3.2023 Henkilöstöala HELA ry – Toimihenkilöliitto ERTO: henkilöstöalan työehtosopimus 12 000
10.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 30
9.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 110
9.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 612
9.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry, Raideliikenteen esihenkilöt ja asiantuntijat (RLEA): rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1 550
8.3.2023 Energiateollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 5 000
8.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry TEME: tanssinopettajien työehtosopimus 338
7.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ylioppilaskuntien työehtosopimus 138
7.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus 56
6.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO: Accountor Services Oy:tä koskeva työehtosopimus 624
6.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2 113
3.3.2023 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: linja-autohenkilökunnan työehtosopimus 6 800
3.3.2023 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: huoltokorjaamojen työehtosopimus 700
2.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA / Finanssiala – Ammattiliitto Pro, Ylemmät toimihenkilöt YTN: rahoitusalan työehtosopimus 23 000
2.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: yrityskehitysorganisaatioiden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 271
2.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Rautatiealan Unioni RAU ry: asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja –ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus 550
1.3.2023 Medialiitto – Teollisuusliitto: jakelua koskeva työehtosopimus 6 550
1.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA / LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU/Sähkötekniset työnantajat STTA – Ammattiliitto PRO: talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 785
1.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Lentoliikenteen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 200
1.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 8 957
1.3.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry: rautatiealan työehtosopimus 3 750
1.3.2023 Satamaoperaattorit – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: ahtausalan työehtosopimus 2 300
28.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Senaatti-kiinteistöjen työehtosopimus 1 000
28.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: PALTA – JYTY Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus (Liityntäpöytäkirja Palta-Jyty yleissopimukseen) 83
28.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät toimihenkilöt YTN: huolto- ja kunnossapitopalvelualan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 128
28.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: yleissopimus Palta – Jyty 196
28.2.2023 Kemianteollisuus/Öljytuote ry/Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva tes 1 220
28.2.2023 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus 830
28.2.2023 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: kuorma-autoalan työehtosopimus 11 000
28.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto ry: Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus 2 500
28.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: tarkastusalan työehtosopimus 893
27.2.2023 Medialiitto – Teollisuusliitto / Viestintäalan Toimihenkilöt Grafinet: viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1 775
27.2.2023 Teknologiateollisuuden työnantajat – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Tietoala ry: tietotekniikan palveluala 27 000
27.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Silta Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 254
27.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Veikkaus Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 760
27.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus 134
24.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto MTJL: seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus 230
23.2.2023 Yhteinen Toimialaliitto ry, Tekstiilihuoltoliitto – Teollisuusliitto: tekstiilihuoltoalan työehtosopimus 1 200
22.2.2023 Suomen Tekstiili & Muoti ry – Teollisuusliitto: tekstiili- ja muotialan työntekijöiden työehtosopimus 2 000
22.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto TEME, Suomen Journalistiliitto: elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus 1 354
22.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Kirkon alat ry: Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimus 280
22.2.2023 Valtiovarainministeriö – JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: valtion virka- ja työehtosopimus 80 000
20.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ilmailualan Unioni IAU: lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 2 043
20.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Agronomiliitto, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto PRO: neuvonta-alan runkosopimus 1 624
20.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – AKI-liitot, Kirkon alat ry: kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus 1 344
20.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto: MTV Oy:n sisällöntekijöiden työehtosopimus 167
17.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Metsäalan Asiantuntijat METO ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry: Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus 84
17.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto: Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus 117
16.2.2023 Teknologiateollisuuden työnantajat – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt 15 700
14.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teollisuusliitto: teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimus 1 175
14.2.2023 Energiateollisuus – Ammattiliitto PRO, Suomen Konepäällystöliitto: energiateollisuuden toimihenkilöt 4 800
14.2.2023 Teknologiateollisuuden työnantajat – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt 42 000
13.2.2023 Apteekkien Työnantajaliitto (Yhteinen Toimialaliitto ry) – Suomen Farmasialiitto: farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 4500
13.2.2023 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus 1 000
13.2.2023 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: meijerityöntekijöitä koskeva työehtosopimus 550
13.2.2023 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: liha-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 4 700
13.2.2023 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus 3 700
13.2.2023 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: elintarvikealojen työehtosopimus 5 000
12.2.2023 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: kaupan työntekijät 87 924
12.2.2023 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: varasto- ja kuljetusesimiehet 1 500
12.2.2023 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: vähittäiskaupan esimiehet 5 100
12.2.2023 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Hankkija Oy:n myyntihenkilöstö 400
9.2.2023 Kemianteollisuus/ Kumiteollisuus – Ammattiliitto PRO: kumiteollisuuden toimihenkilöt 400
9.2.2023 Kemianteollisuus/ Lasikeraaminen teollisuus LT ry – Ammattiliitto PRO: lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus 800
9.2.2023 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt 533
9.2.2023 Kemianteollisuus/ Kenkä- ja Nahkateollisuus – Ammattiliitto PRO: kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 329
9.2.2023 Teknologiateollisuus (Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto-MTHL:n Työnantajat) – Teollisuusliitto: pelti- ja teollisuuseristysala 1 200
9.2.2023 Teknologiateollisuuden työnantajat – Ammattiliitto PRO: suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt 3 400
9.2.2023 Teknologiateollisuuden työnantajat – Ammattiliitto PRO: teknologiateollisuuden toimihenkilöt 19 000
8.2.2023 Teknologiateollisuuden työnantajat – Teollisuusliitto: malmikaivokset 1 500
8.2.2023 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO, Ammattiliitto PRO: taloushallintoalan työehtosopimus 3 200
7.2.2023 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: kemianalan toimihenkilösopimus 9 000
3.2.2023 Teknologiateollisuuden työnantajat – Teollisuusliitto: teknologiateollisuuden työntekijät 65 900
3.2.2023 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: kemian perusteollisuus 3 218
3.2.2023 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus 2 141
3.2.2023 Kemianteollisuus/ Muoviteollisuus – Teollisuusliitto: muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus 6 822
15.12.2022 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: hiihtokeskusalan työehtosopimus 700
Yhteensä 542 288
Yleissitovuus huomioiden yksityisen sektorin voimassa olevien työehtosopimusten piirissä on noin 740 000 palkansaajaa. Lisäksi yleisen linjan mukaiset palkankorotukset on sovittu 80 000 valtion virkamiehelle ja työntekijälle.