Työmarkkinakeskusjärjestöiltä uusi ohjeistus tasa-arvosuunnitelmista

03.04.2023

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen tasa-arvosuunnitelmia koskien.

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä suunnitelma ja päivittää se määräajoin, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Suunnitelma tehdään yhteistyössä työpaikan henkilöstön edustajien kanssa.

Ohjeistuksen laatiminen oli osa Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaa vuosille 2020 – 2023. Aiempi työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus asiasta oli vuodelta 2016.

Tasa-arvosuunnitelman ohje