Työmarkkinakeskusjärjestöt: Nuoret tarvitsevat kesätyö- ja harjoittelupaikkoja

24.01.2013

Euroopan talousvaikeudet ovat pitkittyneet. Talouden näkymät Suomessa ovat huomattavan epävarmat, eikä nopeaa elpymistä ole näkyvissä. Työllisyyskehitys on viime kuukausina alkanut heikentyä jälleen. Suuresta epävarmuudesta huolimatta työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että nuorille järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesätöitä ja harjoittelupaikkoja.

Positiivinen kokemus työelämästä innostaa nuoria alalle, josta he ovat saaneet työkokemusta. Kesätyön ja opiskeluun kuuluvien harjoittelujen tarjoaminen on työnantajille erinomainen mahdollisuus huolehtia työnantajakuvasta ja saada tulevina vuosina motivoituneita ammattilaisia. Osaavat ja innovatiiviset tulevaisuuden työntekijät luovat edellytykset kasvulle ja kilpailukyvylle.

Ammatilliseen koulutukseen liittyvät työssäoppimisjaksot ja korkea-asteen koulutukseen liittyvät harjoittelujaksot ovat tärkeä osa koulutusta. Ne ovat usein edellytyksenä tutkintojen suorittamiselle, ja niiden puute voi hidastaa opiskelijan valmistumista. Korkeakouluissa opiskelevat tarvitsevat myös tutkimusaiheita opinnäytetöitään varten. Kesä- ja harjoittelukokemus ja yhteydet työelämään ovat nuorille tärkeitä työmarkkinoille sijoittumisessa.

Koululaisten kahden viikon kesäharjoittelua koskeva ”Tutustu työelämään ja tienaa” -ohjelma on kahden vuosikymmenen aikana useilla toimialoilla tarjonnut koululaisille omakohtaisia kokemuksia työelämästä, työpaikoista ja niissä olevista työtehtävistä. Ohjelmalla on tärkeä merkitys nuorelle koulutus- ja uravalintojen näkökulmasta.

Työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat yrityksiä ja julkisen sektorin työpaikkoja järjestämään nuorille ja opiskelijoille kesätyöpaikkoja sekä harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja. Keskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että niiden jäsenliitot/ jäsenet omalta osaltaan tukevat näitä tavoitteita.

Lue lisää Tutustu työelämään ja tienaa -mallista Taloudellinen tiedotustoimisto TATin Kun koulu loppuu -sivustolta.