Työttömyys on paheneva ongelma Suomessa

25.09.2015

Työttömyys lisääntyy Suomessa nyt nopeimmin Euroopassa. Työttömien määrä pysyi pitkään kohtuullisina heikkoon taloudelliseen tilanteeseen nähden. Sen vuoksi ongelman kärjistyminen ei ole ollut mikään suuri yllätys.

Työttömyysluvut ovat hitaasti muuttuvia ja tilanne niissä usein heikkenee vielä siinä vaiheessa, kun yleinen taloudellinen tilanne jo paranee. Tämän perusteella työttömiä tulee Suomessa vielä lisää.

Elpymistä ei vielä näköpiirissä

Suomi ei ole saanut Euroopan elpymisestä vetoapua, minkä vuoksi taloustilanne heikkenee edelleen. Suhdannelaitokset lähtivät vielä kevään ennusteissaan siitä, että työttömyys ei juuri lisäänny. Tuoreissa ennusteissa työttömyysasteet on korotettu 9-10 prosentin tasoille, mutta nekin saattavat olla alakanttiin. Elokuun tietojen mukaan työttömänä oli jo nyt lähes 10 prosenttia työvoimasta. Olennaista on kuitenkin se, että virallinen työttömyysaste ei oikeastaan kuvaa kovin hyvin Suomen huonoa työllisyystilannetta ja heikkoa työllistymisastetta.

Virallinen luku ei kerro koko totuutta

Kansainvälisiä määritelmiä noudattavat kriteerit Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa ovat niin tiukat, että monet ilman työtä olevat ja työttömyyskorvaustakin saavat eivät niitä kaikkia täytä. Esimerkiksi aktiivisuus työnhaussa voidaan katsoa riittämättömäksi, jos työnhakija ei ilmoituksensa mukaan seuraa työpaikkailmoituksia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa seurataan kuitenkin virallisen työttömien ohella ns. piilotyöttömien määrää, joita elokuun tilastossa oli 147 tuhatta henkilöä. Jos nämä laskettaisiin mukaan, työttömyysaste kohoaisi Tilastokeskuksenkin aineistolla jo yli 16 prosentin.

Työ- ja elinkeinoministeriö tilastoi työttömyyttä laveammin

Työttömien määrää seurataan myös Työ- ja elinkeinoministeriössä. TEM:in työnvälitystilastoissa työttömiä oli elokuussa 369 tuhatta kun Tilastokeskuksen virallinen luku oli 222 tuhatta. TEM:in luvuilla laskien työttömien määrä kohosi elokuussa kausitasoitettuna noin 14 prosenttiin työvoimasta.

Työtä vailla olevien määrä kohoaa TEM:in tilastossa kuitenkin tästä vielä huomattavasti, jos mukaan otetaan myös työvoimapalveluiden piirissä olevat työnhakijat, joita on yli 100 tuhatta henkilöä. Näitä ovat mm. työllistetyt, työvoimakoulutuksessa, ym. valmennuksessa tai kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työnhakijat. Kaikki nämä työnhakijat yhteen laskien kohoaisi TEM:in tiedoilla laskettu työttömien määrä jo noin 18 prosenttiin työvoimasta. Tämä luku kuvastaa sitä osaa työvoimasta, joka ei ole normaalilla tavalla työllistynyt.