Vastuullisuuden tekijät: Kaleva Media kantaa vastuunsa pohjoisen henkisestä ja taloudellisesta vireydestä

06.09.2021

Kaleva Mediassa vastuullisuus on kaiken tekemisen ytimessä ja toteutuu eri kokoisina tekoina pohjoisen elinvoiman hyväksi. Mietimme jokapäiväistä työtämme vastuullisuuden näkökulmasta, kertoo Kaleva Median brändi- ja kulttuurijohtaja Anna Kärävä. Kaleva Media on EK:n jäsenliitto Medialiiton jäsenyritys.

Mikä merkitys vastuullisuudella on Kaleva Medialle?

Kaleva Media on ollut syntymästään lähtien hyvin vastuullinen. Yhtiömme juuret juontavat yli 120 vuotta sitten perustettuun Kaleva-lehteen ja sen paikalliseen, riippumattomaan journalismiin. Lehti on kasvanut pohjoisen puolesta toimivaksi monimediayhtiöksi, joka keskittyy medialiiketoimintaan sekä markkinointipalvelut ja -alustat -liiketoimintaan.

Vastuullisuus on olennainen osa brändiämme ja kaiken tekemisemme ytimessä. Arvopohjamme korostaa luotettavuutta, kehittymistä, yhdessä saavuttamista ja jokaisen ihmisen arvostamista. Vastuullisuusohjelmamme muodostavat vastuullinen liiketoiminta, ympäristöteot, moniääninen ja luotettava paikallinen journalismi sekä luotettava data.

Minkälaisia vastuullisuustekoja Kaleva Medialla on?

Kaleva Mediassa jokapäiväistä työtä mietitään vastuullisuuden näkökulmasta. Teemme eri kokoisia konkreettisia tekoja pohjoisen talouden, ihmisten ja luonnon hyväksi.

Oulussa sijaitsevat ekologiset toimitalo ja painotalo ovat konkreettisimpia ja näkyvimpiä vastuullisuustekojamme. Molemmissa on jo suunnitteluvaiheessa otettu huomioon energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Toimitalomme on saanut LEED Platinum -ympäristöluokituksen, joka kertoo erinomaisesta ympäristöasioiden huomioimisesta.

Painotalon koko kattopinta-ala on peitetty aurinkopaneeleilla, joista syntyvää energiaa hyödynnämme painotuotannossa. Painokoneen energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota ja sen puhdistusvesille on suljettu järjestelmä. Lisäksi painossa käytetään ympäristöystävällisiä kemikaaleja ja pyritään säästeliääseen värien kulutukseen.

Muutama vuosi sitten toteutimme painossa ison projektin makulatuurin eli hukkaan menevän paperin määrän pienentämiseksi. Saimme vähennettyä hävikkiä 40 prosenttia ja samalla ympäristökuormituksemmekin pieneni. Suosimme kierrätystä ja pyrimme siihen, että jätteen sijaan syntyisi raaka-aineita. Esimerkiksi makulatuurin toimitamme paikalliselle ekovillavalmistajalle, samoin painopaperien päällykset ja hylsyt menevät uusiokäyttöön ja alumiiniset painolevyt kiertoon.

Tarjontaamme kuuluu kaksi maakuntalehteä, kuusi paikallislehteä ja viisi kaupunkilehteä. Ne ovat sitoutuneet noudattamaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita, jotka määrittelevät vastuullisen median eettiset toimintatavat. Lisäksi paikalliset lehtemme ovat oman alueensa puolestapuhujia ja kotiseuturakkauden lähettiläitä ja tarjoavat sellaista paikallista sisältöä, jota ei muualta saa.

Kun Kaleva täytti 120 vuotta, keräsimme niin työntekijöiltä kuin lukijoilta ehdotuksia ympäristöteoista. Saimme laidasta laitaan ideoita, miten pohjoista luontoa voi suojella. Palkitsimme parhaat ja seurasimme ehdotusten toteutumista julkaisuissamme ja sosiaalisen median kanavissamme.

Pohjoisen menestyksen vahvistamiseksi käynnistimme pari vuotta sitten Kasvun paikka -ohjelman, jossa tarjosimme mukaan valituille yrityksille markkinoinnin osaamista, suunnitteluapua ja hyvinkin edullista mediatilaa. Autoimme koronan vaikutuksista kärsineitä paikallisia yrityksiä ja jaoimme Verkkosilta-operaation kautta myös 135 000 euron arvosta mediatilatukea.

Vastuullisuuteen liittyy vahvasti myös Arctify-hanke, jossa haemme uusia, tuottavia sisältöjä ja liiketoimintamalleja media-alalle ja kehitämme arktisten sisältöjen media-alustaa. Tällä haemme jatkuvuutta liiketoimintaamme eli voimme jatkossakin tarjota luotettavaa ja riippumatonta alustaa, myös kansainväliseen käyttöön.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella?

Olemme aina kantaneet vastuumme pohjoisen henkisestä ja taloudellisesta vireydestä ja haluamme toimia niin myös tulevaisuudessa. Liiketoimintamme on pitkäjänteistä, kestävää ja yhteiskuntaa eteenpäin vievää. Huolehdimme kannattavuudesta ja kilpailukyvystä, koska vahva talous mahdollistaa vastuullisuuden toteuttamisen sekä työllistämisen ja investoinnit, joista säteilee taloudellista hyvinvointia ja elinvoimaa pohjoiseen.

Tavoitteemme on olla alan innostavimpia työyhteisöjä vuonna 2023. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista monin tavoin. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi perustimme Kaleva Media Akatemian.

Kunnioitamme luonnon moninaisuutta ja pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta. Tavoitteemme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030. Painotamme valinnoissamme kestävää kehitystä ja hiilineutraaliuteen pyrkimistä.

Medialiitto on kuluneen vuoden aikana selvittänyt media-alan ja graafisen teollisuuden ympäristövaikutuksia, ja tämä on ollut meille hyvä rytmittäjä ja kannustaja hiilineutraaliustavoitteen asettamiseksi. Aikaisemmin emme olleet määritelleet hiilineutraaliustavoitetta, mutta tätä kautta olemme tarttuneet nykytilan analysointiinkin hanakammin. Tällä hetkellä painoon ja painamisen prosesseihin liittyvä hiilijalanjälkilaskelma on auditointia vaille valmis.

Suurin osa hiilijalanjäljestämme tulee hankintaketjusta. Neuvottelemme jatkuvasti paperi- ja painokonevalmistajien kanssa arvoketjua ympäristöystävällisemmäksi. Kun ostamme tuotteita tai palveluita, pyrimme suosimaan paikallisia tai lähellä olevia kotimaisia toimijoita.

Miten teille tärkeät sidosryhmät ovat reagoineet vastuullisuustekoihinne?

Yhteistyökumppanuuksissa suosimme tahoja, jotka kehittävät pohjoisen elinvoimaisuutta, tukevat nuorten kasvua ja edistävät luonnonsuojelua. Vastuullisuusohjelmaamme kuuluu myös sponsorointi eli tuemme tahoja, jotka pystyvät omalta osaltaan edistämään pohjoisen menestymistä. Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme ja sponsoroitaviltamme arvojemme mukaista toimintaa.

Kun yhteistyötahomme huomaavat, miten tärkeää vastuullisuus meille on, he selvittävät ja tekevät omalta osaltaan vastuullisia valintoja ja miettivät vastuullisuutta omassa toiminnassaan. Yksin emme maailmaa pelasta, vaan on tärkeä keskustella vastuullisuusasioista ja lisätä verkostomme ymmärrystä.

Miksi yrityksen kannattaa huomioida vastuullisuus bisneksessään?

Vastuullisuutta ei voi enää olla huomioimatta. On jo odotusarvo, että jollakin tapaa siihen otetaan kantaa. Vastuullisuus voi olla myös kilpailuetu. Se tulee korostumaan aiempaa enemmän esimerkiksi parhaiden tekijöiden rekrytoinneissa. Siihen liittyy myös kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen. Hiilineutraaliudesta ja hiilijalanjäljestä puhuminen on lisääntynyt ja ihmiset painottavat valinnoissaan ympäristö- ja vastuullisuusasioita.

On oltava aito, ja kaiken on lähdettävä yrityksen tarkoituksesta. Kun toimitaan arvojen mukaisesti, vastuullisuutta ei koeta päälle liimattuna, kiillotettuna kuvana. Kannattaa miettiä vastuullisuutta tekojen kautta, sillä teot ovat tärkeimpiä, niillä tämä homma oikeasti ratkaistaan eikä pelkällä puheella.