Vastuullisuuden tekijät: Vastuullisuus on sidottu kaikkeen Metso Outotecin toimintaan

30.08.2021

Vastuullisuus on kaivoslaitteita ja -ratkaisuja valmistavalle konepajayhtiö Metso Outotecille selkeä strateginen painopistealue, koska se on yhtiölle mahdollisuus liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun kannalta. ”Asiakkaamme vaativat meiltä koko ajan vastuullisempia ratkaisuja ja tuotteita ratkaistakseen omat vastuullisuushaasteensa”, sanoo liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Piia Karhu. Metso Outotec on EK:n jäsenliitto Teknologiateollisuuden jäsenyritys.

Mitä tavoittelette vastuullisuudella ja mitä hyötyä vastuullisuudesta on teille?

Vastuullisuus on yksi Metso Outotecin strategisista painopistealueista.  Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja olemme asettaneet toiminnallemme tieteeseen perustuvat tavoitteet.

Metso Outotecille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toimimme tehokkaasti ja otamme huomioon ympäristön, turvallisuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin. Tavoitteenamme on olla alamme suunnannäyttäjä vastuullisuudessa; tehdä asiakkaidemme toiminnasta ympäristötehokkaampaa ja samalla pienentää oman toimintamme ympäristöjalanjälkeä. Tähän ajatteluun kiteytyy Planet Positive, Metso Outotecin kokonaisvaltainen näkökulma vastuullisuuteen, joka tukee tarkoitustamme toimia kestävän modernin elämäntavan mahdollistajana. Jo nyt valtaosa liikevaihdostamme  tulee teknologioista ja ratkaisuista, jotka vastaavat suoraan asiakkaidemme keskeisimpiin energia-, päästövähennys- ja vesitehokkuushaasteisiin sekä tarjoavat ratkaisuja kiertotalouteen ja turvallisuuteen. Planet Positive -portfoliomme, jossa on jo yli 100 ratkaisua, vastaa näihin tarpeisiin.

Teknologiset edistysaskeleet ja sähköistyminen lisäävät metallien kysyntää. Asiakkaidemme täytyy pystyä tuottamaan niitä jatkossa entistä enemmän ja tehokkaammin. Sähköistyminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen ovat myös keskeisiä ilmaston lämpenemisen hillintäkeinoja. Luonnonvarojen kasvava tarve johtaa tulevaisuudessa yhä kovempien malmilaatujen käsittelyyn ja entistä suurempiin tuotantomääriin. Näiden maailmanlaajuisten haasteiden lisäksi asiakkaidemme vastuullisuusvaatimuksia ajavat lisääntyvä sääntely ja muun muassa mineraaliesiintymien köyhtyminen sekä kiristyneet turvallisuusvaatimukset. Autamme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin.

Ilmastonmuutosta hidastavat säännökset ja toimenpiteet siirtävät kysyntää ratkaisuihin, jotka perustuvat entistä energiatehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Ympäristövaatimusten tiukentuessa, vettä ja energiaa säästävissä prosesseissa ja ratkaisuissa sekä jätteenkäsittelyn parantamisessa on valtava maailmanlaajuinen potentiaali. Kaupungistuminen puolestaan vaatii entistä enemmän infrastruktuurin rakentamista ja sitä kautta kivenmurskauksen volyymin odotetaan kasvavan. Kaupunkirakentamisessa on lisäksi otettava huomioon ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten minimointi. Tarjoamme laite- ja palveluratkaisuja näihin haasteisiin.

Panostamme myös omaan toimintaamme ja toimitusketjumme ympäristövaikutusten minimointiin. Tavoitteenamme on vähentää omia hiilidioksidipäästöjämme 50 % vuoteen 2030 mennessä ja logistiikan päästöjämme 20 % vuoteen  2025 mennessä. Vuonna 2020 vähensimme oman toiminnan päästöjä 60 % ja logistiikkapäästöjä 29 % vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa toimitusketjumme päästöjen vähentämiseksi. Olemme aloittaneet suurimpien ja eniten energiaa  käyttävien toimittajiemme hiilidioksidipäästötavoitteiden arvioinnin. Tavoitteenamme  on, että hankintakuluilla mitattuna 30 % tavarantoimittajista asettaa tieteeseen pohjautuvat (Science Based Targets) päästötavoitteet vuoteen 2025  mennessä. Hyödynnämme kierrätysmateriaaleja myös omassa tuotannossamme muun muassa kierrätetyn metallin muodossa. Tutkimus- ja kehitystyömme on kestävämmän tulevaisuuden kannalta avainasemassa. 100 prosentilla tuotekehityshankkeistamme on oltava energia-, päästö-, vesi-, kiertotalous- ja/tai työturvallisuustavoitteita.

Kiinnostaako vastuullisuus yleensä sidosryhmiänne, asiakkaitanne tai työntekijöitänne?

Vastuullisuus on sidottu kaikkeen toimintaamme ja se kiinnostaa sidosryhmiämme laajasti. Asiakkaamme ovat asettaneet omalle toiminnalleen vastuullisuustavoitteita, joihin meidän on laite- ja palvelutarjoomallamme vastattava. Kaivosasiakkaiden ja kivenmurskausasiakkaidemme tavoitteet liittyvät oman tuotannon päästöjen pienentämiseen, työturvallisuuteen, ympäristön monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä jätteiden ja vedenkäytön pienentämiseen He tarvitsevat meiltä ratkaisuja näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Teemme vastuullisuustyötä myös toimitusketjumme kumppaneidemme kanssa. Meillä on yli 9 000 suoraa toimittajaa yli 80 maassa, joiden kanssa teemme yhteistyötä vastuullisuuskäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseksi toimitusketjussa.

Työntekijämme kokevat vastuullisuustyön merkityksellisenä ja monille vastuullisuustyömme on yksi tärkeistä Metso Outoteciin sitovista tekijöistä. Tiimimme tekevät töitä ympäristöystävällisempien teknologioiden ja ratkaisujen innovoimiseksi sekä toimittavat vastuullisia ratkaisuja asiakkaille. Myös se, että panostamme työturvallisuuteen kaikissa toimispisteissämme, on tärkeä työmotivaatiotekijä.

Myös sijoittajat ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta vastuullisuusasioille erityisesti päästövähennysten näkökulmasta ja uskomme, että yritysten vastuullisella toiminnalla tulee olemaan yhä isompi painoarvo tulevaisuuden sijoituspäätöksissä.

Miksi yrityksen kannattaa huomioida vastuullisuus bisneksessään?

Vastuullisuus on Metso Outotecille mahdollisuus liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun kannalta, sillä asiakkaamme vaativat meiltä koko ajan vastuullisempia ratkaisuja ja tuotteita ratkaistakseen omat vastuullisuushaasteensa.  Metso Outotecin vastuullisuustyön keskiössä on kasvattaa ympäristöystävällistä ja päästövähennyksiin tähtäävää Planet Positive -tarjoomaamme innovaatioiden avulla. Asiakkaamme vaativat meiltä ratkaisuja, jotka auttavat heitä alentamaan omia tuotannon päästöjään, ja samalla he odottavat että Metso Outotec huomioi vastuullisuuden omassa toiminnassaan. Vastuullisuusvaatimusten huomioiminen sekä tarjoomassa että muussa toiminnassa entistä paremmin on jokaisen yhtiön positiivinen haaste.

Tutustu Vastuullisuuden tekijät -kirjoitussarjaan