Venäjän viennissä ja bisneksessä nousuvirettä

29.10.2015

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) Venäjän-kaupan barometri antaa viitteitä siitä, että kauppa rajan taakse olisi viriämässä. Suomalaisten yritysten vienti ja liiketoiminta itään ovat kasvaneet viime kevään Venäjän-kaupan pohjalukemista.

Yritysten vienti ja liiketoiminta Venäjällä on supistunut edellisvuoteen verrattuna , mutta ei enää yhtä paljon kuin keväällä. Suurimpina haasteina Venäjällä toimimisessa barometriin vastanneet mainitsevat epävakaan ruplan kurssin ja poliittisen tilanteen.

Barometrin mukaan yritykset ovat sopeuttaneet toimintojaan vastaamaan vallitseviin olosuhteisiin ja ne odottavat hienoista kasvua myös jatkossa. Odotuksiin vaikuttanee se, että yritykset arvelevat Venäjän talouden laskun loivenevan.

SVKK:n toimitusjohtaja Mirja Tirin mukaan Venäjän markkinat kiinnostavat edelleen. Vaikka tilanne on vaikea erityisesti pk-yrityksille, haluavat yritykset pitää markkinoista kiinni ja ne ovat valmiita odottelemaan tilanteen parantumista.