Verkkokaupan kuluttajansuojaan tulossa muutoksia

30.10.2013

Verkkokaupan kuluttajansuojaan on tulossa muutoksia ensi kesästä alkaen. Muutokset koskevat muun muassa kuluttajan oikeutta peruuttaa ostoksensa sekä yritysten velvollisuutta antaa tietoja ennen kuin kuluttaja ostaa tuotteen.

Muutosten taustalla on EU-direktiivi, jolla yhtenäistetään kuluttajansuojasääntelyä Euroopan unionissa. Suomessa hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle aiemmin lokakuussa.

Kuten nykyisinkin, kuluttajalla olisi myös vastaisuudessa pääsääntöisesti oikeus peruuttaa verkkokaupasta tehty ostos 14 päivän ajan. Esitettyjen muutosten mukaan kuluttajan olisi kuitenkin aina erikseen ilmoitettava yritykselle sopimuksen peruuttamisesta. Nykyisin pelkkä ostetun tavaran palauttaminen katsotaan ilmoitukseksi peruuttamisesta.

Uutta olisi myös, että tulevaisuudessa kuluttajan olisi maksettava verkkokaupassa tavaran palautuskulut, ellei yritys ole sitoutunut maksamaan niitä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että kuluttajan on maksettava ne.

Kilpailuolosuhteet tasapuolistuvat, verkkokaupan menettelyjä koskevat muotovaatimukset tiukentuvat

Yritysten olisi puolestaan annettava kuluttajille nykyistä enemmän tietoja, ennen kuin kuluttaja ostaa tuotteen – tavaran, palvelun tai digitaalista sisältöä – verkkokaupasta.

Yritysten pitäisi myös noudattaa verkkokaupassa nykyistä yksityiskohtaisempia menettelyjä koskevia muotovaatimuksia; esimerkiksi huolehtia siitä, että kuluttaja verkkokaupassa asioidessaan nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden.

– Yhtenäisempi kuluttajansuojasääntely EU:ssa tasapuolistaa verkkokauppaa tekevien yritysten kilpailuolosuhteita sisämarkkinoilla, mikä on myönteistä, EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo totea.

– Valitettavaa kuitenkin on, että sääntely kuluttajansuojasta verkkokaupassa muuttuu samalla nykyistä yksityiskohtaisemmaksi, kun tiedonantovelvoitteet ja verkkokaupan menettelyjä koskevat muotovaatimukset lisääntyvät.

Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä ehdotetaan muutoksia myös kotimyynnin kuluttajansuojaan sekä markkinointia ja tavaran kauppaa koskevaan sääntelyyn.

Matkailu ja matkustaminen verkkokaupan kärjessä

Suomalaiset ostivat tavaroita ja palveluja verkosta tämän vuoden tammi–kesäkuussa noin 5,1 miljardilla eurolla. Lukuun sisältyvät verot ja toimituskustannukset. Lähes 40 prosenttia verkkokaupasta oli matkailua ja matkustamista. Luvut perustuvat TNS Gallupin, Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton verkkokauppatilastoon.

Lue lisää: