Viennin alamäki pettää pessimistinkin

05.01.2016

BKT:n kasvuennusteet ovat vuosi toisensa jälkeen perustuneet viennin elpymiseen. Viime vuoden perään ei kukaan enää haikailekaan, mutta kajastuksia pitäisi vähitellen näkyä, jotta edes alkaneesta vuodesta tulisi vähän parempi.

Tullin tiedot viime lokakuun ulkomaankaupan kehityksestä saavat pessimistinkin pettymään. Vienti kääntyi uudelleen laskuun, vaikka pohjan uskottiin olleen jo käsillä. Vienti väheni edellisestä vuodesta 10 % ja tuonti 8 %.

Laivoihin lastattiin 18 % enemmän autoja kuin edellisen vuoden lokakuussa ja toimitukset ovat lisääntyneet jo vuoden 2013 lopusta lähtien. Tämän yhden toimialan hyvä kehitys ei kuitenkaan riitä pitämään viennin tasoa edes ennallaan. Paperin vienti näytti välillä jo elpyvän, mutta loppuvuosi on jäänyt heikoksi. Edelliseen vuoteen nähden sekä puutavaran että paperin vienti on jälleen selvästi miinuksella. Muilla toimialoilla ei ole ollut sitäkään vähää.

Elpyvien maiden voimistuva kysyntä erottuu maittaisessa tarkastelussa, joten kasvuennusteet eivät sinänsä ole epärealistisia. Vienti Saksaan ja Yhdysvaltoihin on lisääntynyt muita paremmin ja vienti Ruotsiinkin vähitellen elpyy. Kysynnän heikkous muissa päävientimaissa ja erityisesti Venäjällä on kuitenkin pitänyt mollivirettä yllä.

tavaravienti arvo_maittain vienti_toimialoittain