Vientiputki suoraksi myös paikallistasolle

03.03.2014

Team Finland -hankkeen sateenvarjon alla on tehty jo monia onnistuneita myyntimatkoja eri puolille maailmaa. Vientiä pohtivien yritysten kannalta on kuitenkin ratkaisevaa, kuinka homma saadaan pelaamaan yhteen maakunta- ja paikallistasolla, sanoo Team Finlandin ohjausryhmään kuuluva Johanna Ikäheimo.

Team Finland -toimintamalli on yksi istuvan hallituksen tärkeimmistä kansainvälistymishankkeista.  Sen kuningasajatuksena on parantaa eri vientiorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä ja tuoda näin uutta potkua taloudellisten ulkosuhteiden hoitoon.

Team Finlandin ohjausryhmään kuuluvan Lappset Groupin hallituksen puheenjohtajan Johanna Ikäheimon mielestä alku on ollut vähintäänkin lupaava. Tietyille etukäteen kartoitetuille kohdemarkkinoille tehdyt ”täsmäiskut” ovat herättäneet positiivista huomiota ja poikineet mukana olleille yrityksille myös uutta bisnestä.

Muun muassa ministerivierailujen yhteyteen rakennettuja vientimatkoja tehtiin viime vuonna Venäjän ja Euroopan ohella muun muassa Aasiaan ja Oseaniaan, Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan sekä Afrikkaan ja Lähi-itään. Muutamilla niistä oli mukana myös Ikäheimo, joka korostaa Team Finlandin tarjoavan uusia mahdollisuuksia etenkin pk-yrityksille.

– Näillä matkoilla voi hyödyntää maabrändiä, yhteisesiintymistä sekä ottaa oppia isommilta ja kokeneemmilta vientiyrityksiltä.  Miksi tehdä kalliita aloittelijan virheitä, kun ne voi välttää yhteistyöllä, Ikäheimo muistuttaa.

Asiantuntijat yhteen myös paikallistasolla

Paikallistasolle mentäessä tavoitteena on, että kaikki keskeiset viennin aloittamiseen liittyvät palvelut olisivat mahdollisimman sujuvasti ja helposti yritysten ulottuvilla.

Uutta byrokratiaa ei Team Finlandin tiimoilta luoda, päinvastoin. Kaikessa toiminnassa tähdätään nykyisten vienti- ja asiantuntijaorganisaatioiden, ministeriöiden ja ELY-keskusten mahdollisimman sujuvaan yhteistyöhön.

Vientistarttia pohtiville asiakasyrityksille tämän pitäisi Ikäheimon mielestä näkyä mahdollisimman simppelinä asiointina vaikkapa kotikaupungin ELY-keskuksessa. Tavoitteena pitää olla, että yhdellä oven avauksella ja yhden asiantuntijan kautta esimerkiksi rovaniemeläisyrittäjä voisi kartoittaa vientimahdollisuuksia vaikkapa Brasiliassa.

– Minkä ihmeen takia yrittäjän pitäisi lähteä tämän takia vielä virasto- ja toimistokierrokselle Helsinkiin, jos saman kartoitustyön voi tehdä oman ELY-keskuksen asiantuntija Team Finland -verkoston kautta?  Juuri tässä meillä on vielä petrattavaa. Kaikki vienninedistämis- ja asiantuntijaorganisaatiot tekevät omilla tahoillaan hyvää ja tärkeää työtä. Tieto ei kuitenkaan kulje riittävästi niiden välillä, eikä varsinkaan alaspäin paikallistasolle, Ikäheimo toteaa.

Lähettiläiden lomaohjelmaan yritysvierailuja

Suomen suurlähetystöissä ja edustustoissa Team Finland-hanke on herättänyt hyvinkin positiivista vipinää, onhan kyse konkreettisesta tekemisestä uusien sinivalkoisten vientiavausten ja uusien työpaikkojen eteen.

Tiedot poliittisen ilmapiirin ja talousnäkymien kehityksestä ovat vientiyrityksille aina kullanarvoisia, samoin suorat kontaktit paikallisiin päättäjiin ja business-piireihin. Moni kaipaa neutraalia näkemystä myös siitä, millaisille tavaroille ja palveluille kyseisessä kohdemaassa voisi lähiaikoina olla kasvavaa kysyntää.

– Kuvio toimii toisaalta myös toisinpäin eli lähetystöjen väki voisi Suomessa lomaillessaan päivittää tietojaan maakunnissa toimivien pk-yritysten tilanteesta. Näin kulttuuririentojen ja mökkeilyn ohella kertyisi konkreettista tuntumaa siitä, millaista osaamista ja yrityksiä ympäriltä lopulta löytyy, Ikäheimo evästää.

Teksti: Timo Sormunen, kuva Lappset

Lue myös:
Team Finland on vauhdittanut vientiä