Viikon kysymys: Mitä bruttokansantuote mittaa ja miten se lasketaan?

02.09.2015

Bruttokansantuote mittaa euroina Suomessa tehdyn tuotannon laajuuden. Bruttokansantuote lasketaan arvonlisäysmenetelmällä, jossa yrityksen myyntituotoista vähennetään ostot muilta yrityksiltä. Julkisella sektorilla BKT lasketaan palkkatulojen ja poistojen summana.

Toimialojen tuottama kokonaistarjonta on yhtä suuri kuin kokonaiskysyntä, eli kulutus, investoinnit, julkinen kysyntä ja nettovienti. BKT sisältää tulojen kautta tarkasteltuna palkat, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, yritysten voitot, kiinteän pääoman kulumisen ja välillisten verojen ja tukipalkkioiden erotuksen.

Toimialojen tuottama kokonaistarjonta on yhtä suuri kuin kokonaiskysyntä, eli kulutus, investoinnit, julkinen kysyntä ja nettovienti. BKT sisältää tulojen kautta tarkasteltuna palkat, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, yritysten voitot, kiinteän pääoman kulumisen ja välillisten verojen ja tukipalkkioiden erotuksen.

BKT_kehitys