Viikon kysymys: Mitkä ihmeen yksikkötyökustannukset?

19.08.2015

Yksikkötyökustannus kuvaa nimensä mukaisesti yhden yksikön valmistamisesta aiheutuvaa työkustannusta. Työ(voima)kustannus on yhtä kuin maksetut palkat sivukuluineen. Sivukulut ovat työnantajien maksamia sosiaalikuluja.

https://www.palkkaus.fi/Cms/Articles/Tyonantajan_sivukulut

Mitä enemmän valmistetaan, sitä pienemmillä yksikkökustannuksilla yleensä selvitään, koska kiinteät kustannukset (esim. koneiden hankinta) jaetaan yhä useampaa valmistuvaa tuotetta kohden.

Tarkastelu on yleensä euroissa

Valmistettava yksikkö tai tuote voi olla vaikka ravintola-annos tai sellutonni, mutta yleensä valmistustakin mitataan euromäärillä. Kyse on silloin työvoimakustannusten ja tuotannon arvon suhteesta = työvoimakulut / tuotannon arvo. Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset saadaan jakamalla kaikki työvoimakustannukset bruttokansantuotteella.

Tuottavuus vaikuttaa yksikkötyökustannuksiin

Yksikkötyökustannukset selitetään usein tuottavuuden kautta. Tuottavuus on se, mitä työntekijä esimerkiksi tunnissa tai vuodessa tuottaa.

Yksikkötyökustannukset saadaan kun keskimääräiset palkat ja sivukulut (= työvoimakulut)  jaetaan keskimääräisellä tuottavuudella. Toisin sanoen, kun yhtä työntekijää kohden lasketut työvoimakulut jaetaan yhtä työntekijää kohden lasketulla tuotannolla, saadaan työvoimakustannuksien suhde tuotantoon.

Työvoimakustannukset ovat työnantajille hyvin merkittävä kuluerä, minkä vuoksi yksikkötyökustannuksia vertailemalla voidaan tehdä päätelmiä eri maiden hintakilpailukyvyn kehityksestä. Hintakilpailukykyä voidaan parantaa joko alentamalla työvoimakustannuksia tai parantamalla tuottavuutta.