Yhdenvertaisuuslain uudistus tuo muutoksia myös työelämään

23.10.2023

Yhdenvertaisuuslakia (YVL) on uudistettu. Se tuo muutoksia myös työelämän sääntelyyn yhdenvertaisuusasioissa. Uudistuksella pyritään tehostamaan erityisesti lain valvontaa. Nämä lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.6.2023. Uudistukseen kuuluu myös työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelman sisältövaatimuksiin tuleva lisäys. Tältä osin lakimuutos tulee voimaan kuitenkin vasta 1.6.2025.

Yhdenvertaisuuslain valvontaa työelämässä on pyritty tehostamaan uudistuksessa kahdella tavalla: antamalla yhdenvertaisuusvaltuutetulle valvontatoimivalta työelämään ja lisäämällä työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia.

Yhdenvertaisuuslakiin on tehty samalla lain sisältöä selkeyttäviä täsmennyksiä. Lakia on pyritty täsmentämään kahden jo aiemmin voimassa olleen työnantajan velvollisuuden osalta: yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus ja mukautusten tekovelvollisuus vammaisille työntekijöille.

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen tulee voimaan työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelman sisältövaatimuksia koskeva lakimuutos. Tämän osalta on kyse uudesta vaatimuksesta. 1.6.2025 lähtien suunnitelman tulee sisältää yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteiden lisäksi selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta työpaikalla tehdyn arvioinnin johtopäätöksistä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa on laadittu näitä lakimuutoksia koskeva soveltamisohje. Ohje soveltuu kaikenkokoisille ja kaikilla toimialoilla toimiville työnantajille. Ohje löytyy täältä.

Lisätietoja uudistuksesta saat omalta työnantajaliitoltasi. Liittojen yhteystiedot löydät tämän linkin takaa: https://ek.fi/tietoa-meista/organisaatio/ekn-jasenliitot/