Yhtenäisenä Eurooppana teolliseen kasvuun

29.01.2014

Tiistaina Brysselissä järjestetyssä BUSINESSEUROPE -päivässä julkistettiin ohjelma EU:n teollisuusstrategian toteuttamisesta.

”Industry Matters” -ohjelman julkaisun yhteydessä kehotettiin poliittisia päättäjiä huomiomaan, että EU tarvitsee kilpailukykyisen ja innovatiivisen teollisen perustan ja sitä tukevan palveluliiketoiminnan. Ohjelman myötä halutaan vaikuttaa niin maaliskuun EU:n huippukokouksen linjauksiin kuin kevään parlamenttivaalien jälkeiseen aikaan.

Teollisuuden kilpailukykyä edistäviä toimia pitää priorisoida jatkossa paremmin. Ongelmana on ollut, että lainsäädäntötyötä EU:ssa on tehty teollisen kilpailukyvyn näkökulmasta usein ristiriitaisin tavoittein. Lainsäädäntötyölle myös peräänkuulutetaan järkevyyttä ja ”fiksuutta”. Ohjelmassa ehdotetaankin uusia järjestelyjä komission ja neuvoston toimintaan.

Ohjelma linjaa kattavan listan tavoitteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä, jotta teollinen kasvu saataisiin käyntiin Euroopassa. EU:ssa ja jäsenmaissa toimenpiteiden tulee kohdistua niin kilpailukykyisen energiapolitiikan luomisesta työmarkkinoiden joustavuuden parantamiseen.

– Teollisuuden ja talouden kehitys Euroopassa on Suomelle kohtalonkysymys monella tapaa. Tämän vuoksi tarvitaan koko Euroopan kattavaa teollista strategiaa. Myös kansallista teollisuusohjelmaa kaivataan Suomessa, ja tämä työ onkin jo EK:ssa käynnissä, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Lue lisää:
Industry Matters -ohjelma (pdf)