Yliopistokoulutukselle kehitetään työnantajapalaute

18.02.2013

Noin 40 asiantuntijaa kokoontui viime viikolla yliopistokoulutuksen työnantajapalautetta käsittelevään ensimmäiseen työpajaan EK:ssa. EK:n koordinoiman hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen ja millä tavalla kerätty palaute työnantajilta voisi toimia yliopistokoulutuksen laadullisen kehittämisen välineenä, toteaa EK:n korkeakoulutuksen asiantuntija Marita Aho.

Palaute voisi hyvin toimiessaan auttaa yliopistoja suuntaamaan koulutustaan entistä paremmin yhteiskunnan tarpeisiin.

– Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen menosäästöt ovat vuosina 2012-2015 noin 230 miljoonaa euroa – koulutusresurssien suuntaaminen on tehtävä entistä huolellisemmin ja kattavaan ja luotettavaan tietopohjaan tukeutuen, painottaa Aho.

Työnantajilta kerättävä palaute auttaa yliopistoja kehittämään vuoropuhelua yritysten ja muiden työnantajien kanssa myös niistä edellytyksistä ja valmiuksista, joita työelämässä tarvitaan. Yliopistokoulutuksen tulee vastata nykytarpeiden ohella myös tulevaisuuden haasteisiin. Hankkeen odotetaan kehittävän työnantajapalautteelle malli, jota voitaisiin testata jo syksyllä 2013.

Aho uskoo, että hanke tuottaa ainakin jonkinlaista näkemystä myös siitä, voiko yliopistoja vertailla keskenään työantajapalautteen avulla.

– Tässä vaiheessa työnantajapalautteesta pyritään kuitenkin rakentamaan yliopistojen sisäinen laadullisen kehittämisen työkalu. Hanke palvelee välillisesti myös ammattikorkeakouluja ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijat ovat myös tervetulleita osallistumaan hankkeeseen, Aho toteaa.

Lisätietoja:

Asiantuntija Marita Aho, puh. 040 7683647