Yritys − muista huolehtia poikkeusolojen henkilövaraamisesta 

05.08.2015

Asevelvollisuuslain mukaan henkilö voidaan jättää palvelukseen kutsumatta yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi. Huoltovarmuuden kannalta kriittinen yritys voi tehdä puolustusvoimille hakemuksen henkilöstön varaamisesta omaan käyttöönsä häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.

Hakemus lähetetään käsiteltäväksi yrityksen toimipaikan aluetoimistoon. Hakemus voidaan tehdä kirjallisesti yrityksen omia henkilöluetteloja tai puolustusvoimien vakiolomaketta käyttäen.

Perusvarauksessa varataan henkilöstö viiden vuoden määräajaksi. Perusvaraus tehdään silloin, kun varaaja laatii varaushakemuksen ensimmäistä kertaa tai varaajan henkilöstössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Päivitysvarauksessa varaushakemukseen ilmoitetaan varatut henkilöt, jotka eivät enää ole varaajan palveluksessa ja heidät korvaava henkilöstö sekä mahdolliset henkilölisäykset. Päivitysvaraus jatkaa perusvarauksen viiden vuoden määräaikaa koko toimipaikan varatun henkilöstön osalta.

Aluetoimiston päätöksessä huomioidaan tärkeystunnukset, jotka määrittävät henkilöiden tärkeyden yrityksen toiminnalle.

Ratkaisevan tärkeä (RT) = Tärkeimmät johto- ja muut pitkälle erikoiskoulutetut henkilöt, joita ei voida korvata tai joiden seuraajien perehdyttäminen kestäisi viikkoja tai kuukausia.

Hyvin tärkeä (HT) = Henkilöt, jotka pakottavassa tapauksessa voidaan koulutuksen jälkeen korvata toisilla samoihin tehtäviin pystyvillä henkilöillä.

Tärkeä (T) = Henkilöt, jotka voidaan pakottavassa tapauksessa korvata toisilla samoihin tehtäviin pystyvillä henkilöillä.

Varaajan tulee tarkistaa varauksensa 1−3 vuoden välein ja aina, mikäli varaajan toimintamenetelmissä, organisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu huomattavia muutoksia. Varaustietojen ylläpitämiseksi myös puolustusvoimien lähettämään tarkastuspyyntöön tulee aina vastata, vaikka varaajalla ei olisikaan tarpeita henkilövarauksiin. Ellei vastausta pyyntöön saada määräajassa, mahdolliset henkilövaraukset puretaan.

Muista:

  • Mikään ammatti tai tehtävä ei automaattisesti oikeuta henkilövaraamiseen ilman erillistä varaushakemusta
  • Varattavaksi tulee esittää ensisijaisesti yli 35-vuotiaita henkilöitä
  • Varaaja vastaa henkilöstönsä varaamisesta ja toimintaansa olennaisesti vaikuttavista toimintaketjuista. Alihankinta-, ulkoistamis-, tms. sopimuksissa tulee huomioida alihankkijoiden varaustarpeet
  • Siviilipalveluskeskus ratkaisee siviilipalvelusvelvollisia koskevat varaushakemukset
  • Varaajan tulee ilmoittaa aluetoimiston päätöksestä varatuille henkilöille
  • Kuljetusvälineiden, työkoneiden ja tilojen varaamisen ohjeistavat elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Lisätietoja varaamisesta puolustusvoimien internet-sivuilta. Puolustusvoimat järjestää myös varaamiseen liittyvää koulutusta. Tarkempia tietoja koulutustilaisuuksista saa lähimmästä aluetoimistosta.