Yritysten osallistumiseen Horisontti 2020 -ohjelmaan kiinnitettävä enemmän huomiota

12.03.2012

Eurooppaa kohtaa kilpailukyvyn kriisi, johon tutkimuksen ja innovaatioiden odotetaan tuovan ratkaisuja. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020:ta pidetään laajasti tärkeänä työvälineenä, jolla voidaan vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä ja ratkaista suuria yhteiskunnallisia haasteita.

Euroopan komission julkistaman Horisontti 2020 -puiteohjelmaehdotuksen keskeiset uudistukset koskevat tutkimuksen ja muun innovaatiotoiminnan integroimista nykyistä tiiviimmin yhteen ohjelmaan, joka kattaa kaikki vaiheet ideasta markkinoille tuomiseen. Myös yksinkertaistamiseen panostetaan, mikä näkyy sekä ohjelmarakenteessa, osallistumissäännöissä että byrokratian keventämisessä.

Mittava neuvotteluprosessi käynnistynyt

Mittava neuvotteluprosessi ehdotuksesta on nyt käynnistynyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Neuvotteluista odotetaan pitkäkestoisia.

Kipukohdat liittynevät erityisesti paineeseen laajentaa ohjelmaan osallistujien maantieteellistä jakautumista höllentämällä rahoitettavien hankkeiden laatukriteerejä. EK kannattaa vahvasti komission ehdotusta, jonka mukaan alueiden tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien kasvattamista tuetaan rakennerahastovaroista ja laadullisesti korkeatasoisimpia tutkimus- ja innovaatiohankkeita taas puiteohjelmasta huolimatta siitä, miten hankkeet jakautuvat maantieteellisesti.

Elinkeinoelämä: tavoitteet oikeansuuntaisia

Ohjelman päätöksiin vaikuttavat myös neuvottelut EU:n tulevista rahoituskehyksistä. EK puolustaa Horisontti-ohjelman 80 miljardin euron budjettiehdotusta ja pitää sitä merkittävänä investointina tulevaisuuteen.

EK:n mielestä Horisontti 2020 -ehdotus on yleisesti ottaen erittäin myönteinen: tavoitteet ohjelman sisällön, rakenteen ja hallinnon uudistamiseksi ovat oikeansuuntaisia. Tosin niiden toteutukseen ja toimeenpanoon liittyy vielä runsaasti avoimia kysymyksiä.

EK ja Suomi pitävät tärkeänä, että yritysten osallistumiseen ohjelmaan kiinnitetään enemmän huomiota. Tavoitetta tukisi, että yksityisen sektorin osallistumiselle asetettaisiin selkeä minimitavoite, 35 prosentin osuus ohjelman kokonaisrahoituksesta.

Ohjelma käyntiin vuoden 2014 alusta

Euroopan parlamentti pyrkii saamaan ensimmäisen käsittelynsä Horisontista päätökseen marras-joulukuussa. Myös neuvoston työryhmä on aloittanut puiteohjelmaehdotuksen käsittelyn. Tavoitteena on, että neuvosto hyväksyy puiteohjelmasta osittaisen yleisnäkemyksen (pl. budjetti ja ohjelmaan osallistumiseen liittyvät säännöt) toukokuun lopussa.

Kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevat päätökset on tavoitteena saada hyväksytyiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Näin ohjelmaa voitaisiin ryhtyä toteuttamaan vuoden 2014 alusta.

Horisontti 2020 -ohjelma:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

BusinessEuropen tiedote:
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=29401

Eduskunnan U-kirjelmä:
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=U+5/2012&base=eru&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Lisätietoja:
Asiantuntija Janica Ylikarjula
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. +32 (0) 499 73 23 17

Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen