EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta​

​Liikenne ja viestintäministeriö VN/6601/2023

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta, viittaamme tarkemmin jäsenyhdistyksemme Kaupan liitto ry:n luonnoksesta antamaan lausuntoon ja kannatamme siinä esitettyjä näkökohtia.

Lausuntopalvelu