Lausunto väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön kommentointipyyntö hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta 19.5.2020 (VN/7626/2020)

 

Jotta väylämaksun poisto tosiasiassa keventäisi merenkulun kustannuksia, olisi poiston katettava kokonainen kalenterivuosi. EK ehdottaa, että väylämaksu poistetaan esityksen mukaisesti 1.7.2020 alkaen, ja että poistoa jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka. Näin saadaan merenkulun maksuihin todellinen kevennys seuraavalle maksukaudelle.

 

Hallitus on muuttanut aiempaa esitystään siten, että merenkulun väylämaksua ei poistettaisikaan koko vuodelta 2020, vaan vain jälkimmäisen puolikkaan 1.7.-31.12.2020 osalta. Ulkomaankauppaa käyville yrityksille ja varustamoille tämä on pettymys, sillä säännöllisen linjaliikenteen alukset ovat jo maksaneet alkuvuonna maksun koko vuoden osalta.

Suomen ulkomaankaupasta yli 80% kuljetetaan meritse ja meriliikenne on oleellinen osa yhteiskunnan toimivuutta. Covid-19-tartuntatauti on aiheuttanut vaikeuksia matkustajaliikenteelle ja kauppamerenkululle, ja seuraukset ovat laajenemassa teollisuuden vientiin ja tuontiin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää hyvänä hallituksen tavoitetta keventää ulkomaankaupan logistiikan kustannusten pandemian aiheuttamassa tilanteessa. Jotta väylämaksun poisto tosiasiassa keventäisi merenkulun kustannuksia, olisi poiston katettava kokonainen kalenterivuosi. EK ehdottaa, että väylämaksu poistetaan esityksen mukaisesti 1.7.2020 alkaen, ja että poistoa jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka. Näin saadaan merenkulun maksuihin todellinen kevennys seuraavalle maksukaudelle. Väylämaksun poisto siirtyy osin myös asiakkaiden rahtihintoihin, ja vaikutukset laajenevat keven-tämään ulkomaankauppaa käyvien yritysten merilogistiikan kustannuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteaa, että väylämaksun poistamisella olisi myös pidemmällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia ulkomaankaupan kilpailukykyyn, meriliikenteen tehokkuuteen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen, kiertotalouden toteutumiseen (teollisuuden matala-arvoisten sivutuotteiden kuljetus edelleen käytettäväksi) sekä transitoliikenteeseen. EK osallistuu mielellään keskusteluun ulkomaankaupan logistisen kilpailukyvyn ja merenkulun markkinan puolesta.