Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö | 7.9.2020 | VM114:00/2020

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo, että Suomen kireä alkoholiverotus ohjaa kuluttajia ostamaan alkoholia Suomen rajojen ulkopuolelta, esimerkiksi matkustajatuonnin kautta. Useat kotimaiset toimijat, esimerkiksi matkailualan yrittäjät, ovat olleet kärsijöitä korona-pandemiassa. Veronkorotuksista olisi syytä näkemyksemme mukaan tällä hetkellä pidättäytyä.