Suomi digikehityksen kärkeen

Tulosta

EU:n tutkimusrahoituksessa vaikuttamisen paikka

Komissio suunnittelee EU:n tutkimusohjelmille uutta rahoituskautta vuodesta 2021 eteenpäin. Avoimia kysymyksiä on paljon. Kuinka EU:n budjettivaroja käytetään innovaatioiden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi? Ovatko isot yritykset mukana jatkossa? Saavatko vähemmän…