Mission Statement: GIPP

Tulosta

Suomi päättää vuoteen 2021 mennessä suuruusluokaltaan 8-10 miljardin euron arvoisista puolustushankinnoista. Hankintojen luoma kiinnostus on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää laajempaa elinkeinoelämän yhteistyötä etenkin Iso-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Suomessa on korkealaatuista osaamista, joka antaa hyvän pohjan uusien kaupallisten suhteiden ja innovaatioyhteistyön kehittämiselle.

Global Innovation Partnership Program (GIPP) on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Business Finlandin yhteistyössä toteuttama suomalaista innovaatiovientiä ja Suomeen kohdistuvia investointeja edistävä ohjelma. Ohjelma keskittyy puolustushankintojen ulkopuolelle jäävään kaupalliseen ja teolliseen yhteistyöhön eikä siis ole osa Suomen valtion hankintaprosessia.

Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on:

  • Informoida ja tukea EK:n jäseniä sekä muita suomalaisyrityksiä ohjelman kohdemarkkinoiden hyödyntämisessä
  • Markkinoida Suomea johtavana innovaatiokumppanina ja investointikohteena
  • Avata liiketoimintamahdollisuuksia kohdemaiden merkittävissä hankinnoissa
  • Kartoittaa ja vähentää suomalaisyritysten kaupanesteitä kohdemaissa

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Jukka Salminiitty,
Business Finland
jukka.salminiitty@businessfinland.fi
p.050 557 7463