Kilpailukykyinen yritysverotus on Suomelle elinehto

Tulosta

Yritysten verottaminen on talouskasvun kannalta haitallisinta verotusta. Sen vuoksi yritysten toimintaedellytyksistä tulee huolehtia myös verotuksen keinoin.

EK:n näkemys

  • Talouskasvun ja investointien vauhdittaminen edellyttää rohkeita päätöksiä: pienten askelten ottaminen ja muiden perässä kulkeminen eivät riitä. On pystyttävä tekemään aidosti kilpailuetua tuovia ratkaisuja.
  • Myös verotuksessa tarvitaan siis tehokkaita toimia, jotka antavat näkyvän viestin Suomen sitoutumisesta kasvuhakuiseen ja yrittämistä kannustavaan politiikkaan.

Maailman maat kilpailevat keskenään kiivaimmin juuri yritysverotuksessa. Valtiot houkuttelevat yrityksiä eri tavoin, muun muassa alentamalla yhteisöverokantaa ja räätälöimällä verohuojennuksia. Tämä kehitys on ollut viime vuosina selvästi nähtävissä.

Myös Suomen tulee huolehtia, että yritysten toimintaympäristö pysyy kilpailukykyisenä. Taloudellisesta taantumasta nousemiseksi Suomi tarvitsee erityisesti uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä. Tulevien veroratkaisujen pitää tukea tätä tavoitetta.

Kansainvälisessä kilpailussa liian raskas verotaakka siirtyy viimekädessä yrityksen työntekijöiden ja kuluttajien kannettavaksi. Kireä verotus huonontaa yrityksen kannattavuutta, heikentää palkanmaksukykyä ja kasaa korotuspaineita tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Koska yritysverotus on samalla osa yritysten omistajien verotusta, se vaikuttaa myös yrittäjämotivaatioon.