Olisiko verotuksen koronatoimista hyötyä yrityksellesi?

24.03.2020

Jokaisen yrityksen kannattaa nyt miettiä, voisivatko verotuksen joustot tuoda helpotusta käsillä olevassa poikkeuksellisessa tilanteessa, kirjoittaa Anita Isomaa.

Koronavirus ajaa yrityksiä ahtaalle toimialaan katsomatta. Tilanteessa, jossa asiakkaat katoavat ja tilauskanta tyhjenee, aikaisemmin taloudellisesti hyvässäkin asemassa ollut yritys joutuu nopeasti kassakriisiin. Tässä tilanteessa ovat tarpeen kaikki toimet, joilla yritysten kassavirtaongelmia voidaan suinkin helpottaa.

Viime viikolla valtiovarainministeriö ja Verohallinto kertoivat verotuksellisista keinoista yritysten tilanteen helpottamiseksi. Nämä toimet jäivät ehkä muiden koronatoimien varjoon, johtuen ehkä siitä, että niiden konkreettinen toteuttaminen on vielä kesken. Nämä toimet tuovat kuitenkin yrityksille kaivattua joustoa verotuksen maksuaikoihin.

Verojen helpotettu maksujärjestely – mikä se on?

Verokarhun yrityksille ja toiminimiyrittäjille suuntaama koronalääke on nimeltään helpotettu maksujärjestely, jonka Verohallinto myöntää yrityksen pyynnöstä. Järjestely koskee koronatilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä.

Yritysten on hyvä huomata kaksi tärkeää reunaehtoa: 1) vaikka maksujärjestelyyn pääsy on todennäköisesti joustavaa, järjestely myönnetään vasta maksuvaikeuksiin jo joutuneille yrityksille. Verohallinto suosittelee hakemaan järjestelyä vasta siinä vaiheessa, kun veroja on jo erääntyneenä järjestelyä pyydettäessä. Lisäksi 2) järjestely rajoittuu lähtökohtaisesti koronatilanteeseen, eli helpotettuun maksujärjestelyyn pääseminen voi estyä, jos yritys on laiminlyönyt verojen maksuja jo ennen maaliskuuta 2020.

Maksujärjestelyä voi pyytää kaikkien 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyvien verojen maksuun, myös valmisteveroihin. Järjestelyn hyväksymisen jälkeen Verohallinto lisää järjestelyn piiriin sen jälkeen syntyvät verovelat ilman erillistä pyyntöä aina 31.5.2020 saakka. Maksuerät voidaan jakaa enintään kahden vuoden pituiselle ajanjaksolle, ja ensimmäinen erä tulee maksuun kolmen kuukauden kuluttua järjestelyn hyväksymisestä. Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyssä olevia veroja ulosottoon eikä niitä julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Lisäksi maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenee nykyisestä seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Alennettua viivästyskorkoa sovelletaan maksujärjestelyn piirissä oleviin, aikavälillä 1.3.-31.8.2020 erääntyviin veroihin.

Muista maksujärjestelystä seuraavat seikat:

1. Hae maksujärjestelyä mieluiten vasta, kun verot ovat jo rästissä;

2. Jos olet hakenut maksujärjestelyä aiemmin, ei huolta – hakemusta ei hylätä;

3. Ennen kaikkea: ulosottoon ei lähetetä mitään tässä kohtaa.

Miten yritys hakee maksujärjestelyä?

Maksujärjestelyä voi hakea 25.3.2020 alkaen OmaVerossa tai puhelimitse Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 028. Jos maksujärjestely koskee auto- tai valmisteverotusta, pyynnön voi tehdä ainoastaan puhelimitse numerosta 029 497 156. Ennen yhteydenottoa yrityksen on hyvä selvittää, mille euromäärälle se on hakemassa lykkäystä ja kuinka monessa erässä se haluaisi maksaa järjestelyn piirissä olevan summan. Verohallinto voi pyytää myös muita mahdollisia lisätietoja.

Lisäksi yrityksen on yhä mahdollista muuttaa normaalisti ennakkoveroja OmaVero-palvelussa.

Verotuksen täsmätoimet auttamaan suomalaisten arkea

Maksujärjestelyn lisäksi ahdingossa olevien yritysten ja kotona työskentelevien työntekijöiden elämää voitaisiin helpottaa erilaisin täsmätoimin. Hyviä esimerkkejä tällaisista helposti ja nopeasti toteutettavista, mutta tarpeellisia korona-arjen joustoja tarjoavista toimista olisivat esimerkiksi lounasedun käyttöalan laajentaminen myös ruuan kotiinkuljetukseen, sairaan lapsen hoitoedun laajentaminen myös terveen lapsen kotihoitoon sekä kotitalousvähennyksen laajentaminen myös tilanteisiin, joissa isovanhemmat haluavat tukea lapsiperheen selviytymistä esimerkiksi lastenhoitopalveluja hankkimalla, koska he eivät voi olla itse käytettävissä. Nämä ovat vain esimerkkejä toimista, joita EK edistää tässä haastavassa tilanteessa.

EK välittää tietoa verotustoimista ja niiden etenemisestä omilla nettisivuillaan ja esimerkiksi Twitterissä. EK:n veroasiantuntijat ovat jäsenyritystemme käytettävissä.

P.s. Vinkkejä etätyöarjen sujuvuuteen sekä etätyön verokysymyksiin on löydettävissä myös täältä