Ääripäistä yhteiseen veneeseen

08.10.2014
Jari Konttinen

Jari Konttinen, EK

Äskettäin julkaistu ”Kasvun manifesti” tuo EK:n näkemyksen teollisuuspoliittiseen keskusteluun. Linjaus tuo esille sen, ettei ole mitään erillistä teollisuuspolitiikkaa tai yksittäistä toimenpidettä, jota julkisen vallan tulisi toteuttaa. Nopealla silmänkääntötempulla emme pelasta talouttamme.

Kansainvälisessä toimintaympäristössä tarvitsemme päätöksiä, jotka houkuttelevat investoimaan kasvuun. Rakennemuutostilanteessa kasvukäännöksen tekeminen voi vaatia kipeitäkin ratkaisuja.

Manifesti herätti keskustelua siitä, mikä on yritysten rooli kasvun ja työpaikkojen turvaamisessa. Julkisessa keskustelussa mainittiin myös, että ”vientiteollisuus syyttää ongelmistaan päättäjiä”. Manifestin lähtökohtana kuitenkin on, että politiikan kasvukäännöksen vaatimuksen ohella yritykset tekevät oman osansa.

Tulevaisuuden kilpailuvaltteja elinkeinoelämän tulee etsiä monipuolisesti. Suomen kaltaisessa pienessä maassa yhteistyöllä voidaan saavuttaa paljon – tässä asiassa meidän tulee ylittää raja-aitoja esimerkiksi toimialojen tai erikokoisten yritysten välillä. Suurilla yrityksillä on usein kattavat resurssit, uskottavuus sekä kansainväliset jakelukanavat. Nämä puuttuvat usein nuorilta innovatiivisilta kasvuyrityksiltä, jotka luovat ylihuomisen teknologiaa ja muokkaavat uusia markkinoita.

Suomessa kukoistava start-up-innostus tulee hyödyntää täysimääräisesti kansantalouden eduksi. Kokonsa puolesta yrityskentän ääripäissä toimivat yritykset pystyisivät yhteistyöllä luomaan kasvua, johon ei itse välttämättä omin toimin päästä. Tärkeää olisikin edistää ns. keskisuurten hankkeiden syntymistä – ja sitä myötä kasvavien pk-yritysten joukkoa.

Suuryritysten ja nuorten kasvuyritysten yhteistyön edistämiseksi EK ja Tekes ovatkin lähteneet kartoittamaan toimintamalleja ja esimerkkejä onnistuneista kumppanuuksista sekä mahdollisista pullonkauloista. Tuotoksena syntyy julkaisu, joka lanseerataan SLUSH-konferenssissa 18.11.

Tavoitteena on, että julkaisu ja sen lanseeraus SLUSHissa toimivat isojen ja pienten kasvuyritysten yhteistyön voimakkaampana lähtölaukauksena Suomessa.

Jari Konttinen
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK