Blogataan omistajuudesta: Valtio voi edistää omistajuutta myös hyvällä esimerkillä

Valtio on Suomessa korostetun isossa roolissa yritysten omistajana. Tämä asema tuo valtiolle niin vastuuta kuin vaikutusmahdollisuuksia, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Tommi Toivola.

EK:n omistajuusohjelman toimenpide-ehdotukset #15 – #18:
Valtioneuvoston omistajaohjausosastolle aktiivinen rooli omistajuuden edistämisessä
Listataan valtion listauskelpoiset omistukset Helsingin pörssiin
Yksityissijoittajille mahdollisuus osallistua valtionyhtiöiden listautumisiin ja osakeanteihin
Edistetään omistajaohjauksen hyviä käytäntöjä myös maakuntien ja kuntien omistamissa yhtiöissä

Tommi Toivola osallistui tiiviisti EK:n omistajuusohjelman valmisteluun ja toimi valmistelutyöryhmän sihteerinä.

Valtio on yritysten omistajana ja sijoittajana Suomessa huomattavan suuri. Yksin pörssilistattujen valtionomistusten arvo on noin 24 miljardia euroa. Tämä vastaa reilua 10 prosenttia Helsingin pörssin koko markkina-arvosta.

Valtion omistuksilla on erilaisia tavoitteita. Osassa kyseessä on taloudellinen intressi, osassa strateginen intressi, ja loppuja omistetaan tietyn erityistehtävän vuoksi.

Valtio-omistajalle asetetaan paljon erilaisia ja vastakkaisiakin odotuksia. Odotukset riippuvat toki myös kustakin yhtiöstä ja valtion intressistä siinä. Tämä kaikki peilautuu julkiseen keskusteluun ja tuottaa myös poliittisia intohimoja.

Mutta miten valtio voisi omistajan roolissaan edistää suomalaista omistajuutta? Yksin omistajuuden edistämiseksi valtion ei ole tarkoituksenmukaista toimia omistajana. Toisaalta, valtion ollessa omistaja, sen toiminta vaikuttaa markkinoihin. Siksi valtio voi tässä roolissaan vaikuttaa ja viisaasti toimien se voi edistää tehokkaastikin omistajuutta ja siten lisätä investointeja, elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä.

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelmassa keskeisiä näkökulmia ovat esimerkiksi kotitalouksien osakesäästäminen, rahoitusmarkkinoiden kehittäminen ja terve kilpailu. Nämä ovat samalla esimerkkejä niistä näkökulmista, joita valtion omistajana tulisi päätöksenteossaan arvioida. Valtio voi esimerkiksi kehittää rahoitusmarkkinoita ja edistää osakesäästämistä listaamalla valtionyhtiöitä pörssiin ja mahdollistamalla yksityishenkilöiden osallistuminen listatun valtio-omisteisen yhtiön varainhankintaan.

Vaikutamme viime kädessä kaikki toimillamme siihen, millainen omistajuuden toimintaympäristö Suomessa on. Tällä hetkellä suomalaisen omistajuuden aktiivinen edistäminen ei ole minkään tahon nimenomaisella vastuulla. Tämä tehtävä voisi luontevasti kuulua valtioneuvoston omistajaohjausosastolle.