Jouni Hakala bloggaa: Pk-työnantajat Suomen yrittäjyyspolitiikan keskiöön!

23.01.2019

EK:n Yrittäjävaltuuskunta on aloittanut uuden toimikautensa samalla kun Suomessa valmistaudutaan eduskuntavaalien loppukiriin, kirjoittaa EK:n PK-johtaja Jouni Hakala.

EK:n Yrittäjävaltuuskunta koostuu lähes sadasta pk-yrittäjästä maan eri puolilta ja eri kokoisista yrityksistä edustaen EK:n jäsenliittojen lukuisia toimialoja. Eduskuntavaalivuonna yhteinen tavoitteemme on saada Suomeen yrittäjyyttä ja omistajuutta tukeva hallitusohjelma.

Pääviestimme on koottu kahteen julkaisuun: Suomalaisen Omistajuuden Toimintaohjelmaan ja yrittäjyysohjelmaan (Tie auki työllistäville pk-yrittäjille). Näistä löytyvät hyvät suuntaviivat kansakunnan etua palvelevan ja talouskasvua tukevan toimintaympäristön luomiseen! Hyvinvointi syntyy työstä, omistajuudesta ja yrittäjyydestä.

Toivomme, että eri vaalipiireissä puhuttaisiin mahdollisimman konkreettisesti yritysten arjesta kasvollisten yrittäjien kanssa. Parhaiten alueellista kehitystä tukee paikallisten yritysten kasvun edesauttaminen. Tähän keskusteluun saadaan lisäsytykkeitä 14.2., jolloin EK julkistaa Kuntaranking-tutkimuksen tulokset. Siinä laitetaan Suomen eri alueet  paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka yritysystävällisen toimintaympäristön ne tarjoavat.

EK:n vaalitavoitteiden ytimessä ovat työnantajina toimivat yrittäjät. Huolestuttavaa on, että myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta pk-työnantajien määrä on jatkanut laskuaan. Vuodesta 2013 alkaen työnantajien määrä on laskenut lähes 6500 yrityksen verran. Suomen työpaikat ovat yhä harvempien yrittäjien varassa.

Sukupolvenvaihdosten suma selittänee osittain tätä trendiä. Toinen polttava ongelma on osaajapula ja siihen liittyvät rekrytointiongelmat.  Samoin raskas sääntely kuormittaa yrittäjiä. Myös verotuksella on luonnollisesti suora vaikutus työllistämisen edellytyksiin: sen tulisi kannustaa toiminnan laajentamiseen, ei hillitä talouskasvua ja riskinottoa.

Työllisyysasteen nosto on nousemassa vaalien lähestyessä laajasti jaetuksi tavoitteeksi, mikä on hyvä. EK:n näkemyksen mukaan on välttämätöntä päästä 75 prosentin paremmalle puolelle. Jotta tähän päästään myös käytännössä, tarvitaan ennen muuta työllistäviä yrityksiä ja näiden omistajien uskoa tulevaisuuteen.

Hyvä lähtökohta näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on se, että työllistävät pk-yritykset nostetaan tulevan hallituksen huomion keskiöön ja muodostetaan laaja toimenpidekokonaisuus näiden kasvua tukemaan. Tässäkin asiassa EK ja sen yrittäjävaltuuskunta tarjoutuvat rakentavaan sparraukseen!