Hyvät yritykset kirittävät vihreää siirtymää

Paljon mediassa näkyneen Hyvä yritys -kampanjan toinen vaihe käynnistyy tänään. Kampanjassa kerrotaan hyvien yritysten keskeisestä roolista hyvinvointiyhteiskunnassamme. Toisessa vaiheessa kampanjassa korostuu yritysten merkitys innovaatioiden tekijöinä ja vihreän siirtymän varmistajina.

Ihmiskunnan on onnistuttava ilmastokäänteessä ja luontokadon pysäyttämisessä. Uusi kestävä talous nojaa vähähiilisiin, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Suomi tarvitsee kipeästi uusia ison mittakaavan kasvualoja, jotka tuottavat tälle maalle niin vientituloja, työpaikkoja, investointeja kuin verotuloja. Vihreä siirtymä on kestävän talouden ja elinkeinotoiminnan pohja.  

Hyvät, innovatiiviset ja kasvuhalukkaat yritykset ovat vahvoja digitaalisen ja vihreän siirtymän tekijöitä. Markkinat huutavat nyt ratkaisuja. Euroopan ja Suomen kasvustrategiat nojaavatkin vahvasti vihreään kasvuun. Vihreä siirtymä edellyttää ennennäkemätöntä maailmanlaajuista investointiaaltoa ja avaa tuhansien miljardien investointikysynnän suomalaisille yrityksille sekä Suomessa että maailmalla. Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on vihreän siirtymän ratkaisujen tarjoajana globaalisti kokoaan merkittävämpi rooli.  

Vihreän siirtymän innovaatiot ja investoinnit on keskeisiä hiilineutraaliin hyvinvointiyhteiskuntaan siirtymisessä ja uuden liiketoiminnan syntymisessä. Edelläkävijäyritykset tulevat tekemään massiivisia TKI-investointeja, jotka johtavat vihreän siirtymän ratkaisujen kehittämiseen, kaupallistamiseen ja käyttöönottoon. Vaaditaan vielä paljon kokonaan uutta teknologiaa ja osaamista ennen kuin kaupallisesti kannattavat ratkaisut ovat valmiina. Yritysten tulee tutkia, kokeilla, luoda uutta ja kansainvälistyä.    

Osaavat työntekijät ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksille ja koko Suomelle ja erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta. Vain osaajien avulla pystymme rakentamaan ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan ja tulevan hyvinvointimme perustan. Jotta onnistumme vihreässä siirtymässä, tarvitsemme jokaisessa ammatissa uusia taitoja, uudenlaista osaamista sekä ennen kaikkea jatkuvaa oppimista ja muutoksensietokykyä.

Hyvät yritykset takaavat suomalaisille hyvän huomisen. Ne innovoivat ja kehittävät uutta, tarjoavat töitä osaajille ja kirittävät globaalisti vihreää siirtymää.  

Tutustu Hyvä yritys –kampanjaan ja siinä mukana oleviin yrityksiin!