Koulutetut turvapaikanhakijat suomalaiseen liike-elämään

15.02.2016

Turvapaikanhakijat ovat hyvin kotoutuessaan valtava voimavara suomalaiselle yhteiskunnalle. Yhtenä esimerkkinä hyvistä aloitteista kotoutumisen edistämiseksi on maahanmuuttajille kehitetty MicroMBA. Ohjelman puitteissa tarjotaan koulutetuille turvapaikanhakijoille mahdollisuus ottaa ensimmäiset askeleet työelämään.

toihin2Tuore MicroMBA-ohjelma auttaa koulutettuja turvapaikanhakijoita nostamaan osaamistasoaan, jotta integroituminen suomalaisille työmarkkinoille olisi helpompaa. Ohjelma koostuu neljästä lähiopetusohjelmasta, jotka käsittelevät suomalaista ja eurooppalaista elinkeinoelämää ja organisaatiokulttuuria, strategista johtamista, rahoitusta sekä myynti- ja palveluajattelua. Opiskelijat osallistuvat mentorointi-ohjelmaan ja saavat harjoittelupaikan suomalaisessa yrityksessä.

Harjoittelupaikat pystytään tarjoamaan, mikäli yhteistyöhön saadaan riittävästi mukaan yrityksiä. Yhteistyöstä on hyötyä sekä turvapaikanhakijoille että suomalaiselle elinkeinoelämälle. Ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat mahdollisuuden tarttua impulsseihin kansainvälisiltä markkinoilta. Ohjelman julkistivat Hanken & SSE Executive Education, Hanken Svenska handelshögskolan ja mobiilipalveluyritys Funzi. Ohjelmaan osallistuvat saavat käyttöönsä Funzin kehittämän mobiilin oppimispalvelun.

Suomeen tuli viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa. EK on haastanut yrityksiä työllistämään turvapaikan saaneita ja ryhtymään mentoreiksi uussuomalaisille yrittäjille. Suomen etu on, että turvapaikan saaneet kotoutuvat jouhevasti yhteiskuntaamme ja arvoihimme. Parhaassa tapauksessa uussuomalaiset rikastuttavat ja vaurastuttavat Suomea.

EK:n Findwork.fi –hanke soveltuu sellaisille koulutetuille turvapaikanhakijoille, joiden osaaminen on jo sillä tasolla, että heidät voi suoraan palkata töihin. Findwork -hankkeen ajatuksena on tarjota yrityksille palvelu, jonka kautta kansainvälisen osaajan rekrytoiminen lyhytaikaisiinkin projekteihin tai vaikka opinnäytetyöhön olisi mahdollisimman helppoa. Sivustolla www.findwork.fi voit tarjota Suomessa tutkintoaan tekevälle kv. opiskelijalle tai vaikkapa korkeakoulutetulle turvapaikanhakijalle mahdollisuutta työskennellä yrityksessä.

Nyt vaaditaan kaikilta aktiivista otetta ja asennemuutosta – myös yksilöiltä ja yrityksiltä. Tätä viestiä EK vie eteenpäin.

Yritysjohtaja, katso miten voit tukea turvapaikanhakijoiden MicroMBA-ohjelmaa tästä:

MicroMBA-ohjelma

Tai palkkaa osaaja suoraan tästä:

www.findwork.fi