Leppänen bloggaa: EK haluaa koululaisten kesäharjoittelusuosituksen jatkuvan, mutta SAK kieltäytynyt

SAK, STTK ja Akava väittävät tänään yhteisessä tiedotteessaan, että EK on kieltäytynyt tekemästä jatkosopimusta ”Tutustu työelämään ja tienaa” -koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta. Lisäksi palkansaajajärjestöt väittävät, että EK haluaisi ”liudentaa” sopimuksen ”pelkäksi” suositukseksi. Järjestöt antavat tiedotteessaan jopa ymmärtää, ettei EK enää näkisi kesätyötä nuorille tärkeäksi mahdollisuudeksi saada kokemusta työelämästä ja yrityksille mahdollisuudeksi esitellä toimialaansa ja työpaikkojaan.

Kovasti on nyt mennyt SAK:lla, STTK:lla ja Akavalla puurot ja vellit sekaisin. Oikein kunnon hämmennystä näyttää tapahtuneen. Oikaistaan heidän väitteensä:

Ensinnäkin, työmarkkinakeskusjärjestöt ovat aiemminkin tehneet suosituksia, ei sopimuksia, Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta. Sopimuksia asiasta on tehty suosituksen perusteella jäsenliittojen toimesta alakohtaisesti, eivätkä keskusjärjestöt ole olleet näiden sopimusten osapuolia. Näin EK haluaisi jatkossakin tapahtuvan.

Toiseksi, EK ei ole kieltäytynyt tekemästä jatkosuositusta asiasta. Ainoa kohta, joka jatkosuosituksesta tulisi EK:n sääntömuutoksen vuoksi jättää pois, on vähimmäiskorvaus harjoittelusta. Tämä sovittaisiin jatkossa aina alakohtaisesti jäsenliittojen toimesta. Jo aiemminkin osa liitoista on poikennut keskusjärjestöjen suosituksesta vähimmäiskorvaukselle. Kaikki muut kohdat suosituksesta, kuten pelisäännöt harjoittelulle, EK haluaisi jäävän entiselleen.

EK on ehdottanut SAK:lle, STTK:lle ja Akavalle jatkosuosituksen tekemistä pysyväisluonteisena, ilman vähimmäiskorvausta. Tämä ei valitettavasti SAK:lle ole käynyt, jonka jälkeen myös STTK ja Akava ovat ilmoittaneet samoin.

On kovin harmillista, että palkansaajajärjestöt haluavat luopua suosituksen uudistamisesta. EK pitäisi uusimista kovin tärkeänä. Harmillista on myös, että järjestöt esittävät asiasta julkisuuteen outoja väitteitä.

Erityisen ikävää on, että palkansaajajärjestöjen hämmentämisen kohteeksi joutuvat käynnissä olevan työmarkkinakierroksen ohella nyt nuoret.

EK on edelleen valmis uusimaan suosituksen, jos vain SAK, STTK ja Akava suostuvat hämmentämisen sijasta palaamaan neuvottelupöytään.