Maahantuonnin ALV: Tullin vertailutiedot yritysten käyttöön OmaVero-palvelussa

Maahantuonnin ALV:n laskenta ja raportointi muuttui 1.1.2018, kun vastuu verovelvollisten maahantuojien osalta siirtyi Tullilta Verohallinnolle. Ennen muutosta maahantuojat maksoivat maahantuonnin ALV:n Tullille tämän tekemien laskelmien perusteella ja vähensivät ALV:n Verohallinnolle antamallaan ilmoituksella. Vuoden alusta maahantuojien on itse pitänyt laskea veron peruste ja veron määrä sekä raportoida nämä oma-aloitteisesti ALV-ilmoituksillaan.

OmaVero-palveluun tehtyjen muutosten jälkeen maahantuojat pääsevät nyt näkemään Tullin vertailutiedot tekemistään maahantuonneista. Saatu vertailutieto perustuu tullauspäätökseen, joka sisältää tullausarvon lisäksi Tullin kantamat tullit ja muut maksut. Maahantuonnin veron peruste arvonlisäverotuksessa on lähtökohtaisesti Tullin määrittämä tavaran tullausarvo, johon tulee lisätä maahantuonnin yhteydessä valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuonti- ja muut maksut, mutta ei kuitenkaan arvonlisäveroa.

Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään veron perusteeseen. Näiden lisäksi arvonlisäveron perusteeseen on laskettava tavaran kuljetus-, lastaus-, purku- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka tai toiseen määräpaikkaan saakka, jos tämä jälkimmäinen määräpaikka on veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä jo tiedossa.

Tullin vertailutiedon näkyminen OmaVero-palvelussa on maahantuojille myönteinen muutos.