Sari Siitonen bloggaa: Kootut vinkit vähähiiliseen bisnekseen

07.07.2016

Kun yritykset aloittavat lomakauden jälkeen ensi vuoden toiminnan suunnittelun, on aika miettiä, miten ilmastonmuutoksen hillintä ja uusi vähähiilinen liiketoiminta voisivat olla entistä suuremmassa roolissa bisneksessä.

Sari Siitonen

Sari Siitonen, EK

Kun maailma ympärillä muuttuu, pysyy parhaiten kelkassa muuttumalla itsekin. Tästä syystä EK on julkistanut blogisarjan, joissa kerrotaan yritysesimerkkien avulla, miten yritys voi muuttaa liiketoimintaansa vähähiiliseen suuntaan. Nyt on aika koota vinkit yhteen!

Aivan ensimmäiseksi kannattaa selvittää, miten ilmastonmuutos ja tavoitteet sen hillitsemiseksi vaikuttavat omaan bisnekseen. Vaikutukset ovat erilaisia eri yrityksille. Siksi on vaikeaa antaa yhtä yleispätevää reseptiä. Sitran kokoama työkalupakki auttaa kuitenkin yrityksiä hahmottamaan oman lähtötilanteensa ja laatimaan etenemissuunnitelman kohti vähähiilisyyttä.

Kun yritys huomaa, että ilmastonmuutoksen hillintä voi olla myös mahdollisuus, avautuu tie kohti uusia puhtaita liiketoimintamahdollisuuksia. Kansainvälisten puhtaiden ratkaisujen markkinoiden arvioidaan kasvavan 6 000 miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä. Tähän mahdollisuuteen ovat jo tarttuneet mm. Valtavalo, Eniram ja Are, jotka ovat onnistuneet omilla energiatehokkuusratkaisuillaan kääntämään vähähiilisyyden kilpailutekijäksi.

Läpileikkaava ajattelutavan muutos

Muutos lähtee liikkeelle sisällyttämällä vähähiilisyys osaksi yrityksen strategiaa. Yritykset, jotka ymmärtävät puhtaiden ratkaisujen merkityksen, parantavat kilpailukykyään ja luovat edellytyksiä kestävälle kasvulle. Gasumin strategiassa biokaasuliiketoiminnan kehittäminen on nostettu keskiöön, ja Ilmarinen ottaa sijoitussalkkunsa ilmastovaikutukset huomioon osana vastuullista sijoittamista.

Jotta strategiset tavoitteet alkavat muuttua uudeksi todellisuudeksi, on myös johtamistapojen muututtava. Vähähiilisyys on otettava huomioon tavoitteiden asettamisessa, innovaatiotoiminnassa ja riskienhallinnassa. Pikkuhiljaa vähähiilisyys muuttaa myös yrityskulttuuria.

Enstossa kestävä kehitys on mukana kaikessa toiminnassa – ei mikään irrallinen johtamisen osa-alue. Euroopan parhaaksi työpaikaksi valittu Vincit on kyseenalaistanut vanhat johtamismallit ja korostaa asiakaslähtöisyyden lisäksi myös työntekijöiden vapautta ja vastuuta päättää omista työtehtävistään.

Jotta vähähiilisen strategian toteutumista voi seurata, on kyettävä mittaamaan onnistumisia päästötehokkuuden avulla. Päästötehokkuuden tavoittelu hyödyttää yrityksen brändiä ja tuo kustannushyötyjä.

Päästötehokkuuden tavoitteleminen edellyttää, että yrityksessä ymmärretään oman toiminnan hiilijalanjäljen lisäksi myös toiminnan positiivinen hiilikädenjälki. SKF pyrkii kasvattamaan hiilikädenjälkeään tarjoamalla asiakkailleen päästöjä vähentäviä ratkaisuja. S-ryhmän toimipaikoissa energiatehokkuustavoitteen toteutumista voidaan seurata jatkossa rakennuksen tarkkuudella.

Lue myös blogi-sarjamme aikaisemmat kirjoitukset: