TE-palveluiden kehittämisen on parannettava laatua ja työvoiman liikkuvuutta

Yli vuoden jatkunut korona kurittaa monin tavoin yrityksiä ja työmarkkinoita. Käännettä parempaan kuitenkin odotetaan, kun rokotekattavuus nousee ja yhteiskuntaa päästään toivottavasti kohta avaamaan. Kun kasvu kunnolla käynnistyy, osaavan työvoiman saatavuudesta uhkaa tulla sen pullonkaula.

Tähän vastaamiseksi on kyettävä kehittämään ratkaisuja, jotka parantavat työn kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista. Toimivat julkiset työllisyys- ja elinkeinopalvelut, ja niitä tuotettaessa hyödynnettävät joustavat yksityiset palvelut, ovat tässä avainasemassa.

TE-palveluiden kehittämisessä on keskityttävä asiakkaiden tarpeisiin eli palveluiden laatuun. Marinin hallitus onkin pyrkinyt parantamaan sen keskeisintä osiota eli digipalveluita. Olennaista on tunnustaa, että yritysten työntekijätarpeet ovat alueellisia tai maanlaajuisia, eivät paikallisia. Riittävän leveät hartiat ovat siis välttämättömät palveluiden järjestämisessä.

Hallitus päätti viime syksyn budjettiriihessä käynnistää valmistelun työvoimapalveluiden siirtämisestä paikallistasolle. Pyrkimys ohjata kuntia kantamaan vastuuta asukkaidensa hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti on ymmärrettävä. Tosiasia kuitenkin on, ettei valtaosalla kunnista ole osaamista nykyisin TE-toimistojen tuottamien työllisyyspalvelujen järjestämiseen. Erityisesti niillä ei ole kunnollisia intressejä edistää työmarkkinoiden kehittämisessä tärkeää työpaikkojen ja työntekijöiden liikkuvuutta. Kunta yksinään on liian pieni työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta ja pelkän hyvän sopimistahdon varaan laajempaa yhteistyötä ei näin tärkeässä asiassa voi jättää.

Erilaisten TE-palvelujen järjestämistapojen vaikutukset niiden laatuun on arvioitava huolellisesti niin työnhakija- kuin työnantaja-asiakkaiden näkökulmasta. Uudet monivuotiset työllisyyden edistämisen kuntakokeilut ovat vasta reilu kuukausi sitten alkaneet. Edellisten kokeilujen tulokset olivat heikkoja. Mahdollisten uudistusten on lisättävä työvoiman liikkuvuutta nykyisestä ja myös kyvykkyys valtakunnalliseen työvoimapolitiikkaan on säilytettävä.

Yksi keskeisistä hallituksen ohjelmassaan antamista lupauksista on sen sitoumus tietopohjaisesta päätöksenteosta. Nyt on syytä tehdä niin kuin opettaa. Päätökset TE-palveluiden järjestämisvastuusta on tehtävä vasta sitten, kun siihen on edellytyksiä. Nyt ei ole.