Tuuliainen bloggaa: Nyt tarvitaan prioriteetit Rinteen hallitusohjelman digitoimenpiteisiin

Alkukesä oli digi-Suomen kannalta hienoa aikaa: Komission digitalisaatiota mittaavassa DESI-indexissä Suomi oli ykkönen ja kansallisesti toteutetussa Digibarometrissa saimme pronssia. Digi-Suomen perusta onkin monella tapaa vahva. Digitalisaation potentiaalia ei ole kuitenkaan saatu vielä täysimittaisesti hyödynnettyä.

Suomen hallitusohjelma huomioi digitalisaation kunnianhimoisesti ja horisontaalisesti läpi kaikkien hallinnonalojen – se ei ole irrallinen siilo. Tulosten aikaansaaminen edellyttää kuitenkin rohkeaa priorisointia ja kokonaisnäkemystä, sillä muuten resurssit eivät riitä. Toisaalta kaikkien tavoitteiden yhtäaikainen edistäminen ei ole toiminnallisesti järkevää.

Elinkeinoelämä teki omat prioriteetit hallitusohjelman digitoimenpiteisiin. Uskomme, että näillä on iso merkitys vaikuttavuuden näkökulmasta Suomen kilpailukyvylle ja kustannustehokkuudelle. Lista näyttää tältä:

  1. Otetaan tietopolitiikka tosissaan. Valtioneuvostotasoinen tietopolitiikka tarvitsee määrätietoista johtamista ja selkeät rakenteet kaikkialla julkishallinnossa.
  2. Otetaan reaaliaikatalouden ensimmäinen konkreettinen askel. Siirrytään aidosti sähköisiin kuitteihin ja laskuihin. Näin kitketään harmaata taloutta, mutta samalla mahdollistetaan uudet liiketoimintamallit ja ulkomaiset investoinnit. Valmistelu ja toimeenpano toteutettava yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
  3. Dataa pitää päästä hyödyntämään aidosti. Se edellyttää, että julkiset toimijat avaavat tietovarantojen rajapinnat, ellei ole erityistä syytä pitää niitä suljettuina.  Lisäksi viranomaispalvelut on oltava digitaalisesti yritysten saatavilla vuoteen 2023 mennessä.

Aiempina vuosina jokin teknologia tai ilmiö on aina noussut muiden yläpuolelle ja näin kirittänyt varsinkin poliittisen tason digikeskustelua. Parina viime vuotena se oli tekoäly. Veikkaukseni on, että seuraava bingosana digin suhteen on reaaliaikatalous.