Työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensopimattomuus lisääntyy

06.03.2014

Teknologia ja digitalisoituminen muuttavat yritysten ansaintalogiikat, liiketoimintamallit ja -edellytykset perusteellisesti. Tietotekniikan, robotiikan, digitalisoitumisen tai teollisen internetin kehityksellä on talouteen ja työelämään vielä vain arvausten varassa olevat vaikutukset – uusia mahdollisuuksia ja osaamistarpeita syntyy lähes rajattomasti.

Iikka Lindroos, toimitusjohtaja, ManpowerGroup

Iikka Lindroos, ManpowerGroup

Samalla perinteistä liiketoimintaa ja ammatteja katoaa, kun niille ei enää ole kysyntää. Olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana kokeneet vasta murto-osan niistä vaikutuksista, joita näillä kehityssuunnilla tulee olemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mihin yritysten pitäisi varautua työvoimastrategiassaan?

Kolme vuotta sitten ManpowerGroup ennusti markkinoiden siirtymistä kapitalismista uudelle talentismin aikakaudelle, jolloin yksilötason osaamisen merkitys nousee kaiken liiketoiminnan avainkilpailutekijäksi. Tämä kehitys on nopeutunut ja vahvistunut, ja seuraukset näkyvät entistä selkeämmin yritysten arjessa: työnantajat tarvitsevat osaajia, jotka pystyvät tuomaan organisaatioihin uutta ajattelua, älyä, innovatiivisia toimintamalleja, lisäarvoa synnyttäviä teknologiaratkaisuja sekä ketterämpää johtamista.

Miten säilyttää yrityksen kilpailukyky ja toteuttaa liiketoimintastrategiaa, kun haasteena on osaajapula, supistuvat katteet ja taloudellinen epävarmuus? Suunnistusta helpottaa, kun pitää mielessä tosiasian, joka säilyy kaiken muun muuttuessa: yksilöiden osaamisesta koostuva inhimillinen pääoma ja kehityspotentiaali ovat ne tekijät, joiden varaan yritykset voivat rakentaa kilpailuetunsa.  Koska tätä pääomaa – oikeanlaista osaamista, asennetta ja muutosvalmiutta – on tarjolla rajallisesti, siitä käydään kovaa kilpailua. Kisassa pärjäävät yritykset, jotka tunnistavat oman ydinosaamisensa ja keskittyvät hankkimaan sitä vahvistavaa talenttia. Tämä edellyttää ketterää ja monipuolista henkilöstöstrategiaa, joka pystyy vastaamaan nopeisiin muutoksiin.

Iikka Lindroos
toimitusjohtaja
ManpowerGroup