Vesa Rantahalvari bloggaa: Emu-puskureita käytetään jo

Työllisyyden edistäminen edellyttää uusia innovaatioita. Niiden synnyttäminen vaatii muun muassa riittäviä tutkimus- ja kehittämisvaroja sekä riskirahoituksen saatavuutta.

Nykyiset voimavarat näihin ovat riittämättömät. Eduskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen on oikeassa todetessaan tarpeen näiden voimavarojen kasvattamiseen (Verkkouutiset 16.10.2016). Hän esittää 0,5-1,0 miljardin euron rahoituslähteeksi niin sanottuja Emu-puskureita.

Idea on kuitenkin epätarkoituksenmukainen seuraavista syistä.

Työeläkejärjestelmän niin sanottua Emu-puskuria käytetään jo nyt, ja käytetään jatkossakin. Laskelmien mukaan puskurin varat hupenevat lähes kokonaan seuraavan vuosikymmenen aikana.

Emu-puskurin varat käytetään työeläkkeiden maksamiseen. Tämä mahdollistaa osaltaan sen, ettei työeläkemaksua tarvitse korottaa. Työeläkemaksun korotus tarkoittaisi työn verotuksen kiristämistä ja palkansaajien ostovoima leikkaamista. Molemmat haittaisivat työllisyyden edistämistä.

Työeläkevarat – Emu-puskuri mukaan lukien – on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Varojen sijoittaminen on annettu työeläkelaitoksille, joilla on mahdollisuus sijoittaa eläkevaroja myös innovaatioiden kehittämiseen ja yritysten riskirahoitukseen, jos ne katsovat sen olevan järkevää sijoitustuottojen saamiseksi. Näin työeläkevaroja on jo sijoitettukin.

Työeläkejärjestelmä tukee työllisyyttä parhaiten siten, että sen varat käytetään alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti eläkkeiden maksuun ja eläkerahastoille hankintaan mahdollisimman hyvä tuotto hyväksyttävällä sijoitusriskillä. Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on rakennettu viisaasti, kun eläkevarojen käyttö on tarkasti lailla rajattu ja eläkevarojen sijoittamista ei ole altistettu poliittisille suhdanteille.

Työttömyysturvajärjestelmässä on myös oma Emu-puskurinsa. Sitä on jo käytetty niin paljoin kuin voimassa oleva laki sallii. Puskurin mahdollistamalla 1,1 miljardin euron velanotolla työttömyysvakuutusmaksujen hurjimmilta nostoilta on voitu välttyä.