EK:n Yrittäjäpaneeli: Pk-sektori varsin tyytyväinen kotimaan liikenneverkkoon

Tavaravirrat ja työvoima liikkuvat Suomen liikenneväylillä kohtuullisen sujuvasti. Kriittisyys kuitenkin lisääntyy yrityskoon, kuljetusvolyymien ja viennin kasvaessa, ilmenee EK:n tekemästä Yrittäjäpaneelin kyselystä.

  • Enemmistö pk-työnantajista arvioi liikenteen nykytilan melko tai erittäin hyväksi niin kuljetustensa osalta (53 prosenttia yrittäjistä) kuin työvoiman saatavuuden näkökulmasta (54 prosenttia).
  • 27 prosenttia näki kuitenkin puutteita tavara- ja raaka-ainekuljetusten sujuvuudessa. 18 prosenttia puolestaan koki liikenteen nykytilan haittaavan työvoiman saatavuutta.
  • Pk-yritysten mukaan teiden kunnon parantamista pitää jatkaa. Pääteille toivotaan hyvää sujuvuutta, lisää ohituskaistoja ja 100 km/h nopeustasoa. Pääkaupunkiseudun pääteiden ruuhkat ovat ongelmallisia.
  • Maanteiden toimivuutta pidettiin laajasti hyvänä tai kohtuullisena. Neljäsosa piti rautateiden toimivuutta oman yrityksen kannalta huonona, viidennes oli tyytymätön lentoyhteyksiin. Monille pk-yrityksille henkilöliikenne on yhtä tärkeää kuin tavaraliikenne ja logistiikka.
  • Kriittisimpiä olivat yli 50 henkilöä työllistävät yrittäjät. Heistä 40 prosenttia arvioi kuljetusten sujuvuuden heikoksi ja 33 prosenttia koki liikenneolojen vaikeuttavan työvoiman saatavuutta. Tyytymättömyys oli yleisintä Uudellamaalla.

Liikenne- ja infrakysymyksiin erikoistunut EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo kommentoi tuloksia:

– Keskisuurten yritysten kriittisyyttä selittää ulkomaankaupan tuomat vaatimukset: kotimaan liikenneyhteydet ja maanteiden kunto ovat keskeinen osa viennin kilpailukykyä.

– Kansantalouden ja työllisyyden näkökulmista keskisuurten yritysten kritiikkiä kannattaa kuunnella herkällä korvalla. Suomessa on vain reilut 2 600 keskisuurta eli 50 henkilöä työllistävää yritystä, mutta niiden osuus yksityisen sektorin työpaikoista on kuitenkin lähes viidennes. Näiden yritysten kasvu- ja vientipotentiaalia on tärkeää tukea myös liikenneväyliä koskevilla ratkaisuilla.

EK:n Yrittäjäpaneelille kohdistettuun kyselyyn vastasi loka-marraskuussa 2017 yhteensä 318 työnantajayrittäjää, joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä oli lähes 8 000 henkilöä.

Tutustu tuloksiin myös infografiikan muodossa.

EK toteutti aiemmin syksyllä haastatteluselvityksen, jossa valtakunnallisesti toimivat yritykset kommentoivat liikenneinfraa niin logistiikka-alan kuin niiden asiakkaiden näkökulmasta. Tutustu yhteenvetoon.