EK:n yrityskysely: naiset aktiivisimpia kasvuyrittäjiä

21.11.2019

Naisyrittäjät ottavat riskiä luultua enemmän. Naisten luotsaamien kasvuyritysten määrä on miehiä suurempi, ilmenee EK:n tuoreista kyselytuloksista. Bisnesenkelitoiminta on kuitenkin vielä harvinaista: vain 3 prosenttia naisyrittäjistä toimii bisnesenkelinä.

EK:n tutkimuksessa selvitettiin sukupuolten välisiä eroja yrittäjien toimialojen, sijainnin, kasvutavoitteiden ja kansainvälistymisen valossa. Kysely koski työnantajina toimivia yrittäjiä. Keskeiset havainnot voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Neljäsosa (24 prosenttia) työllistävistä yrittäjistä on naisia. Osuus on pysynyt ennallaan kahden vuoden takaiseen verrattuna.
  • Yli neljäsosa (28 prosenttia) naisten yrityksistä on yltänyt yli 10 prosentin kasvuun liikevaihdossaan, kun miesyrittäjien vastaava osuus yltää reiluun viidennekseen (22 prosenttia).
  • Ulkomaankauppaa tekevistä naisyrittäjistä yli puolet (57 prosenttia) on kansainvälistymisen alkuvaiheessa.
  • Yli 90 prosenttia naisyrittäjistä toimii palvelujen ja kaupan alalla.
  • 82 prosenttia naisyrittäjistä työllistää alle 10 henkilöä.
  • Bisnesenkeleinä toimii vain 3 prosenttia naisyrittäjistä, kun miesten osuus on 13 prosenttia.

Yrityskyselyn tulokset muuttavat käsitystä naisten riskiprofiilista, arvioi EK:n yrittäjyysasiantuntija Tuuli Mäkelä:

”Esimerkiksi Slush-tapahtuman äärellä on keskusteltu siitä, että kasvuyrityskenttään tarvitaan lisää monimuotoisuutta. Todellisuudessa sukupuolten väliset erot saattavat toteutua päinvastoin naisten eduksi. Kasvunnälkä ilmeni yrityskyselyymme vastanneiden naisten kohdalla sekä toteutuneissa tuloksissa että tulevissa tavoitteissa. ”

Kasvuyrittäjyyden yleisyyttä selittää elinkaaren vaihe, tulkitsee Mäkelä. Naisten perustamat yritykset ovat pääosin pieniä alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä, jotka ovat kansainvälistymisen alkuvaiheessa.

Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi touko-kesäkuussa yhteensä 562 työnantajayrittäjää ja johtajaa.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin myös infografiikan muodossa.