Elinkeinoelämän luottamus heikkeni hieman

Palveluiden odotukset paranivat maltillisesti.

Teollisuuden luottamusindikaattori heikkeni hienoisesti edelliseen kuukauteen nähden. Luottamusindikaattorin saldoluku on huhtikuussa -1, kun maaliskuussa vastaava lukema oli +1.

Rakentamisen indikaattorin saldoluku on huhtikuussa +4. Rakennusalan luottamus on huhtikuussa jonkin verran heikompi kuin maaliskuussa (+7). Yritykset arvioivat tilanteensa kuitenkin keskimääräistä (-6) paremmaksi.

Palveluyritysten luottamusindikaattori parani hienoisesti edelliseen kuuhun verrattuna. Huhtikuun saldoluku on +13, mikä on hyvin lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa (+14). Maaliskuussa saldoluku oli +11.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattorin arvo on huhtikuussa +4. Maaliskuun tarkastettu lukema oli +2, joten luottamus vahvistui hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Huhtikuun lukema on myös jonkin verran pitkäaikaista keskiarvoa (-1) parempi.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.