Elinkeinoelämän luottamus lähes muuttumaton

Palveluiden odotukset vaimenivat maaliskuussa.

Teollisuuden luottamusindikaattori on edelliseen kuukauteen verrattuna lähes ennallaan. Luottamusindikaattorin saldoluku on maaliskuussa +1, kun helmikuussa vastaava lukema oli -2. Maaliskuun saldoluku on sama kuin pitkän aikavälin keskiarvo.

Rakentamisen indikaattorin saldoluku on maaliskuussa +7. Rakennusalan luottamus oli maaliskuussa suurin piirtein samalla tasolla kuin helmikuussa (+8). Yritykset arvioivat tilanteensa selvästi keskimääräistä (-6) paremmaksi.

Palveluyritysten luottamusindikaattori heikkeni edelliseen kuuhun verrattuna. Maaliskuun saldoluku on +11, mikä on lievästi pitkän aikavälin keskiarvon (+14) alapuolella. Helmikuun saldoluku oli +18.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattorin arvo oli maaliskuussa +1. Helmikuussa vastaava lukema oli +5, joten luottamus heikkeni hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Maaliskuun lukema on lähellä pitkän ajan keskiarvoa, joka on -1.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.