Kiky veisi paikallista sopimista eteenpäin

02.06.2016

Kilpailukykysopimus lisäisi paikallista sopimista monin tavoin. Paikallinen sopiminen lisääntyy aloilla, jotka kattavat yli 85 % EK:n  jäsenyritysten työntekijöistä.

Esimerkiksi yrityksen vaikeisiin taloustilanteisiin tarkoitettu selviytymislauseke on tehty noin 70 prosenttiin neuvottelutuloksista. Tämän lisäksi osassa työehtosopimuksia selviytymislauseke on ollut jo aikaisemmin.

Kiky-sopimus toisi työajan pidentämiseen lisää paikallisuutta, koska useilla aloilla sovittiin työajan pidennys toteutettavaksi paikallisesti sopien. Työajan pidentämisestä voisi kikyn voimaan tullessa sopia paikallisesti lähes 75 prosenttia EK:n jäsenyritysten palkansaajista. Kiky-sopimus lisäsi myös merkittävästi työaikapankkien määrää.

Sopimus vähentäisi myös merkittävästi ay-liittojen veto-oikeutta eli ammattiyhdistysliikkeen oikeutta kaataa paikallinen sopimus. Tällainen veto-oikeus on nykyään enää varsin harvassa työehtosopimuksessa.

– Yhdessä uudistukset vievät paikallista sopimista muutaman askeleen eteenpäin. Tästä on hyvä jatkaa seuraavalla liittokierrokselle, toteaa EK:n johtaja Ilkka Oksala.

– Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi luulla ns. luottamusmieslukko ei ole enää maan tapa.  Työajan lisäksi keskimäärin 75 prosenttia työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista olisi jatkossa sovittavissa ilman luottamusmiestä. Nyt sovituissa uusissa paikallisen sopimisen mahdollisuuksissa ilman luottamusmiestä sovittavien asioiden suhteellinen osuus pysyy ennallaan, sanoo Oksala.

Tilastoissa ovat mukana vain ne toimialat, jotka ovat tehneet kikyn mukaisia neuvottelutuloksia. Mukana eivät ole siis mm. teknologiateollisuus ja kaupan ala.