Paikallisen sopimisen edistäminen siirtyy jälleen

03.03.2021

Hallituksen asettama työryhmä ei saavuttanut yhteisymmärrystä paikallisen sopimisen edistämiseksi tarvittavista toimista määräaikaan mennessä, vaikka tarve sopimisen kehittämiseen on kiireellinen.

– Tämä on pettymys, mutta ei valitettavasti suuri yllätys. Jo hallitusohjelman varsin yleispiirteinen kirjaus lupasi erimielistä lopputulosta, lakiasiainjohtaja Markus Äimälä toteaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät ovat yhtä mieltä paikallisen sopimisen kehittämistarpeista. Laista olisi poistettava kaikki järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat sopimisen kiellot. Lisäksi tulisi varmistaa, että paikallinen sopiminen on mahdollista yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei.

– Lisäksi paikallinen sopiminen ei saisi olla kiinni siitä, millainen henkilöstön edustus yrityksessä on. Sopimisen olisi näin oltava mahdollista myös yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä, Äimälä painottaa.

Työryhmä on esittänyt työryhmän työn jatkamista. Taustamuistioissa on tullut esille useita puutteita nykyisessä lainsäädännössämme. Jatkotyössä on välttämätöntä pureutua näiden kysymysten ratkaisemiseen. Muussa tapauksessa on vaarana, että jatkotyökin osoittautuu tuloksettomaksi.

– Työehtosopimukset ovat keskeinen paikallisen sopimisen edistämisen väline, mutta tämä työ kuuluu tes-osapuolille, eikä hallituksen asettamalle työryhmälle. Työryhmän pitää jatkossa keskittyä tarvittaviin lainsäädäntömuutoksiin.