EK: Paikallinen sopiminen etenee oikeaan suuntaan

15.02.2024

Paikallisen sopimisen lisääminen on sekä työntekijöiden että yritysten etu. Elinkeinoelämän keskusliitto kannattaa hallituksen tavoitetta lisätä paikallista sopimista, jolla voidaan vastata kansainvälisen kilpailun haasteisiin ja turvata yrityksen kilpailukyky. EK:n asiantuntija Suvi Lahti-Leeve korostaa, että työehtosopimuksesta voitaisiin jatkossakin poiketa paikallisella sopimuksella vain työehtosopimuksen sallimissa rajoissa. Ennen kaikkea paikallisen sopimisen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin osapuolten luottamusta ja sopimisen mahdollisuuksien tuntemista.

Kolmikantaisessa työryhmässä laaditun mietinnön tarkoituksena on edistää paikallista sopimista. Jatkossakin työehtosopimus määrittelee paikalliselle sopimiselle sisällölliset rajat, sopijapuolet ja sopimisessa noudatettavat menettelytavat.

– Olennaista esitettävissä lainsäädäntömuutoksissa on, että paikallinen sopiminen on jatkossa tasapuolisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta työnantajien tai työntekijöiden järjestäytymisestä. Paikallinen sopimus tehtäisiin jatkossakin ensisijaisesti työehtosopimuksessa sovittujen sopijapuolten välillä. Jos työehtosopimuksessa edellytettäisiin sopijapuoleksi luottamusmiestä ja työpaikalla on luottamusmies, sopimus tehdään hänen kanssaan, Lahti-Leeve korostaa.

– Jos työpaikalla ei kuitenkaan ole työehtosopimuksen edellyttämää luottamusmiestä, eikä työehtosopimuksessa ole sovittu toimintatavoista tällaisessa tilanteessa, paikallinen sopimus voitaisiin tehdä työntekijöiden valitseman luottamusvaltuutetun kanssa tai henkilöstön kanssa yhdessä. Muutos lisäisi paikallisen sopimisen mahdollisuuksia merkittävässä osassa työpaikkoja, sillä lähes puolessa työehtosopimuksia noudattavista yrityksistä ei ole luottamusmiestä, Lahti-Leeve sanoo.

Esityksessä ehdotetaan sopimismahdollisuuksien laajentamista myös siten, että työlainsäädännön määrätyistä säännöksistä voisi poiketa työnantajakohtaisella työehtosopimuksella. Tällä hetkellä useista säännöksistä saadaan sopia toisin vain valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäyhdistysten tekemillä sopimuksilla. Jatkossa vastaava sopiminen olisi mahdollista myös työnantajakohtaisella työehtosopimuksella. Työntekijäpuolta edustavana sopijapuolena voisi jatkossa olla valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen lisäksi myös sen jäsenyhdistys.

– Meillä on jo nyt hyviä esimerkkejä siitä, että paikallinen sopiminen voi toimia hyvin. Lakiuudistukset antavat sekä palkansaajille, että yrityksille mahdollisuudet erinomaiseen paikalliseen sopimiseen.