Yritykset hyötyvät kiky-sopimuksesta

03.06.2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tyytyväinen, että pitkään jatkuneet neuvottelut kilpailukykysopimuksesta on saatu päätökseen. Ratkaisu lisää yritysten kilpailukykyä ja parantaa työllisyyttä.

Kilpailukykysopimuksen avulla Suomi tavoittaa jonkin verran kilpailijamaita.  Yritykset ja palkansaajat ovat sopimuksen hyötyjiä.

Kilpailukykysopimuksen tärkeimmät kohdat:

  1. Pidentää työaikaa 24 tunnilla vuodessa
  2. Keventää yritysten sosiaaliturvamaksuja
  3. Sisältää palkkojen nollalinjan vuodelle 2017
  4. Tuloveronalennuksia kattavuuden mukaan

Yritysten yksikkötyökustannukset ovat sopimuksen ansiosta hallituskauden loppuun mennessä 3,7 prosenttiyksikköä pienemmät kuin ne olisivat ilman näitä yhdessä sovittuja toimia. Lisäksi palkkojen nollalinja tuo ensi vuodelle laskennallisesti 0,5 prosenttiyksikön parannuksen kilpailukykyyn.

Paikallinen sopiminen eteenpäin

Kilpailukykysopimus parantaa paikallista sopimista monta askelta. Muun muassa 24 tunnin työajan pidentäminen sovitaan usein työpaikalla. Samoin yritysten on jatkossa helpompi neuvotella kriisitilanteessa palkansaajien kanssa erityisjärjestelyistä.

Jatkossa työaikapankkien käyttäminen tullee kiky-sopimuksen ansioista huomattavasti lisääntymään.

Sopimus vähentää merkittävästi ay-liittojen veto-oikeutta eli ammattiyhdistysliikkeen oikeutta kaataa paikallinen sopimus. Tällainen veto-oikeus on nykyään enää varsin harvassa työehtosopimuksessa.