Maaseutupulssin tulokset: Yritystoiminta vakaata ydinmaaseudulla; kaupunkien liepeillä haastavampaa

22.01.2024

Vuonna 2023 ydinmaaseudun työnantajayritysten toiminta säilyi ennallaan ja tältä vuodelta odotetaan jo lievää kasvua. Sen sijaan kaupunkien läheisellä maaseudulla yritysten toiminta jatkoi supistumistaan ja näkymät ovat synkempiä, ilmenee EK:n tekemästä Maaseutupulssi-yrityskyselystä.

Yritystoiminnan näkymät poikkeavat huomattavan paljon toisistaan erityyppisillä maaseutualueilla, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen yrityskyselyn päähavaintoa:

”Vaikka yleinen talousnäkymä on Suomessa synkkä, niin ydinmaaseudun työnantajayritykset näkevät jo varovaista positiivista käännettä. Sen sijaan kaupunkien liepeillä yritykset arvioivat, että kysynnän, työllisyyden ja ulkomaankaupan laskusuunta jatkuu myös tänä vuonna.”

”Yritysrakenne selittää erisuuntaista kehitystä ainakin osittain. Ydinmaaseudulla moninkertainen yrittäjyys on yleisempää: samalla yrittäjällä tai yrittäjäperheellä voi olla rinnakkaisia yrityksiä, jotka auttavat tasoittamaan toistensa ylä- ja alamäkiä. Sen sijaan kaupunkeja ympäröivällä maaseudulla yritykset ovat usein kiinni teollisuuden ja viennin toimitusketjuissa, jotka nyt kärsivät maailmankaupan epävarmuuksista.”

Huovisen mukaan ydinmaaseutua ja kaupunkien läheistä maaseutua yhdistää investointiaktiivisuuden hälyttävän heikko taso, joka estää yritysten ja maaseudun uudistumista.

Maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski pitää hyvänä, että monista haasteista huolimatta valtaosalla yrityksistä yritystoiminta jatkuu nykyisellään:

”Huomionarvoista on, että maaseudun vahvuudet tulevat esiin toimintaympäristön voimakkaissa muutoksissa. Yksi näistä on pärjäävyys, jota tukee yrittäjän saman aikaisesti harjoittama monialainen taloudellinen toiminta. Kaikkea ei jätetä yhden kortin varaan.”

”Investointiaikeiden vähyys eri maaseutualueilla vaikuttaa huolestuttavalta. Etenkin tällaisessa tilanteessa yritysten on hyvä muistaa rahoitusmahdollisuudet, kuten EU:n maaseuturahoitus, jota voidaan myöntää investointeihin.”

Maaseutupulssin keskeiset tunnusluvut

Maaseudun nykytilanne 2023

  • Vuoden 2023 aikana kysyntä oli lisääntynyt 30 prosentilla ja vähentynyt 31 prosentilla ydin- ja harvaan asutun maaseudun yrityksistä (35 ja 32 prosenttia vuonna 2022). Sen sijaan kaupunkien läheisellä maaseudulla osuudet olivat 24 ja 46 prosenttia (19 ja 24 prosenttia vuosi sitten).
  • Työntekijämäärän lisääntymisestä raportoi 30 prosenttia ja sen vähentymisestä 27 prosenttia ydin- ja harvaan asutun maaseudun yrityksistä (27 ja 21 prosenttia vuonna 2022). Kaupunkien läheisellä maaseudulla työntekijöiden määrä lisääntyi 16 prosentissa ja vähentyi 27 prosentissa yrityksiä (26 ja 18 prosenttia vuosi sitten).
  • Investoinnit olivat ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla lisääntyneet 15 prosentilla ja vähentyneet 41 prosentilla yrityksistä (24 ja 29 prosenttia vuonna 2022). Kaupunkien läheisellä maaseudulla investointien lisääntymisestä kertoi 11 prosenttia ja vähentymisestä 38 prosenttia yrityksistä (22 ja 35 prosenttia vuosi sitten).
  • Ulkomaankauppa oli lisääntynyt 21 prosentilla ja vähentynyt 23 prosentilla ydin- ja harvaan asutun maaseudun vientiyrityksistä (24 ja 26 prosenttia vuonna 2022). Kaupunkien läheisellä maaseudulla osuudet olivat 22 ja 34 prosenttia (33 ja 29 prosenttia vuosi sitten).

Maaseudun näkymät 2024

  • Kysynnän lisääntymiseen tänä vuonna uskoo 24 prosenttia ja sen vähentymiseen 20 prosenttia ydin- ja harvaan asutun maaseudun yrityksistä (24 ja 28 prosenttia vuonna 2022). Kaupunkien läheisellä maaseudulla osuudet olivat 24 ja 36 prosenttia (22 ja 40 prosenttia vuosi sitten).
  • Työntekijämäärän kasvua ennakoi ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla 23 prosenttia ja sen supistumista 13 prosenttia yrityksistä (18 ja 22 prosenttia vuonna 2022). Kaupunkien läheisellä maaseudulla 15 prosenttia arvioi työntekijämäärän lisääntyvän ja 21 prosenttia sen vähentyvän tänä vuonna (18 ja 16 prosenttia vuosi sitten).
  • Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla investointien lisääntymiseen uskoo 19 prosenttia ja vähentymiseen 37 prosenttia yrityksistä (16 ja 36 prosenttia vuonna 2022). Kaupunkien läheisellä maaseudulla investointien lisääntymiseen uskoo 7 prosenttia yrityksistä, kun taas 44 prosenttia arvioi niiden vähentyvän tänä vuonna (18 ja 34 prosenttia vuosi sitten).
  • Ulkomaankaupan kasvua ennakoi 39 prosenttia ja vähentymistä 10 prosenttia ydin- ja harvaan asutun maaseudun vientiyrityksistä (16 ja 25 prosenttia vuonna 2022). Kaupunkien läheisellä maaseudulla osuudet olivat 21 ja 26 prosenttia (35 ja 22 prosenttia vuosi sitten).
  • Lyhyellä tähtäimellä maaseudun yrityksistä 10 prosenttia ennakoi toiminnan laajentumista ja 19 prosenttia supistumista seuraavan kolmen kuukauden aikana. Keskeisimmiksi haasteiksi maaseudun yritykset tunnistivat kohonneet raaka-ainehinnat (43 %), kotimaan myynnin laskun (42 %) ja energianhintojen nousun (36 %).
  • Omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen 23 prosentille maaseudun yrityksistä (21 prosenttia vuosi sitten).

Maaseutupulssin aineisto kerättiin marraskuussa 2023. Kyselyyn vastasi 270 maaseudulla toimivaa yritystä sekä 731 kaupunkien yritystä. Aineiston analysoinnissa on käytetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa