Paikallinen sopiminen edellyttää henkilöstön tiedonsaantia

20.10.2015

Paikallisen sopimisen onnistuminen yrityksissä edellyttää luottamusta ja henkilöstön mahdollisuutta saada tietoa yrityksen tilanteesta. Elinkeinoelämän keskusliitto on valmis käymään keskustelua tavoista, joilla näitä asioita voidaan edistää.

– Paikallista sopimista selvittänyt Harri Hietala teki tiedonsaannin varmistamiseksi ja parantamiseksi lukuisia ehdotuksia, joita on syytä harkita paikallisen sopimisen jatkovalmistelussa, tähdentää toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Häkämiehen mukaan julkisessa keskustelussa on syntynyt kuva, jonka mukaan EK suhtautuu kriittisesti henkilöstön edustukseen yrityksissä.

– Monissa tapauksissa henkilöstön edustus on osa työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa ja täysin perusteltua. Henkilöstön edustus työpaikolla on myös paikallisen sopimisen kannalta tärkeää. Se voidaan järjestää monin tavoin, esimerkiksi luottamusmiesten tai muun järjestelmän avulla, Häkämies sanoo.

– Pidämme luontevana, että paikallisia sopimuksia tehdään työnantajan ja työpaikalla olevan henkilöstön edustajan kanssa. Sen sijaan suhtaudumme varauksellisesti siihen, että lailla pakotettaisiin ottamaan työntekijöiden edustaja pienen yrityksen hallitukseen tai johtoryhmään, Häkämies korostaa.