Paikalliseen sopimiseen tarvitaan rohkeita linjauksia

Hallituksen päätös perustaa kolmikantainen työryhmä valmistelemaan paikallisen sopimisen edistämistä saa kiitosta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta. Työryhmältä on lupa odottaa rohkeita linjauksia, jotta yritysten kilpailukyky ja työllisyysaste lähtevät nousuun, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies korostaa.

EK pitää erinomaisena asiana paikallisen sopimisen työryhmää, koska kolmikantaisessa valmistelussa kaikilla työmarkkinaosapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa ehdotusten sisältöön.

– Suomi kaipaa kipeästi työmarkkinoiden rakenneuudistusta, jotta yritysten kilpailukyky ja työllisyysaste paranevat selkeästi. Paikallisella sopimisella on tässä keskeinen rooli. Tämän vuoksi työryhmän tulee tehdä rohkeita ehdotuksia paikallisen sopimisen edistämiseksi, eikä tyytyä puolittaisiin uudistuksiin, Häkämies toteaa.

EK:n mielestä paikallisen sopimisen uudistamisessa tarvitaan lainsäädäntöä.

– Mielestämme lainsäädännöllä pitäisi taata kaikille työpaikoille paikallisen sopimisen vähimmäisalue. Myös työehtosopimuksilla tulisi olla edelleen tärkeä rooli paikallisen sopimisen edistämisessä. Niissä laajennettaisiin paikallisen sopimisen vähimmäisaluetta alakohtaisten tarpeiden mukaisesti, Häkämies sanoo.

– Paikallisen sopimisen edistäminen on tärkeintä työaikaan ja palkkaan liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi palkan lisistä pitäisi voida sopia paikallisesti vapaasti. Laissa tulisi säätää myös kriisilausekkeesta, joka antaisi mahdollisuuden pitkälle meneviin työehtojen sopeutuksiin työpaikkojen säilyttämiseksi ja yrityksen pelastamiseksi taloudellisesta ahdingosta.