Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset: 15 000 pk-yritystä tarvitsee uutta omistajaa

Suomalainen pk-kenttä on kovien uudistumishaasteiden edessä. Omistajanvaihdosten ohella on onnistuttava vientihankkeissa. Huolena on maksuvaikeuksien lisääntyminen lähelle vuoden 2009 tasoa.

EK:n pk-toimintaympäristökyselyn mukaan peräti 15 000 yritystä on suunnittelemassa tai toteuttamassa omistajanvaihdosta joko sukupolvenvaihdoksen, yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn muodossa. Lukumäärä vastaa noin 16 prosenttia työnantajayrityksistä. Maaseudulla vastaava luku on yli 20 prosenttia. Omistajanvaihdosten ajankohtaisuuteen vaikuttaa niin yrittäjien ikääntyminen kuin Suomen yleinen taloustilannekin.

EK:n pk-johtaja Jyrki Hollmén näkee vaativassa kehitysvaiheessa myös mahdollisuuksia:

– On koko kansantalouden etu, että omistajanvaihdokset onnistuvat ja ne saadaan läpivietyä sujuvasti. Näin varmistetaan, ettei Suomi menetä vaikeassa taloustilanteessa yhtäkään elinkelpoista yritystä. Toisekseen omistajanvaihdoksella voidaan jopa vauhdittaa yrityksen kasvua uuden innostuneen vetäjän voimin. On paljon esimerkkejä, kuinka omistajanvaihdokset ovat tuoneet myös varttuneempiin yrityksiin startup-henkistä maailmanvalloitusasennetta.

8 000 pk-yritystä avaa tai kasvattaa vientiään

Kyselyn mukaan 8 000 pk-yritystä on kansainvälistymisensä alku- tai kasvuvaiheessa. Säännöllistä vientiä on lähes viidenneksellä pk-yrityksistä. Yli 40 prosenttia pk-kentän vientiyrityksistä on kansainvälistymisensä haastavassa alku- tai kasvuvaiheessa. Suoran ulkomaankaupan todennäköisyys lisääntyy yrityskoon kasvaessa ja on tavallisinta keskisuurissa teollisuusyrityksissä.

Yrittäjien mielestä nykyinen kustannus- ja säädösympäristö kuitenkin jarruttaa uudistusten toteuttamista. Yrittäjien kritiikki kohdistuu eritoten Suomen korkeisiin työvoimakustannuksiin ja kohtuuttomaan byrokratiaan. Varsinkaan pienemmissä yrityksissä yrittäjien aika ei tahdo enää riittää hallinnollisista velvoitteista suoriutumiseen.

Maksuvaikeudet lähes vuoden 2009 tasolla

Kyselyn perusteella maksuvaikeudet ovat huomattavan yleisiä ja lisääntyneet entisestään viime kuukausina. Toimintaympäristökyselyyn vastanneista työnantajista jopa 19 prosentilla oli ollut jonkinasteisia vaikeuksia maksaa laskujaan. Osuus on suurin kahteen vuoteen ja lähentelee vuoden 2009 korkeimpia lukuja.

Tiedot ilmenevät EK:n pk-toimintaympäristökyselystä, joka tehtiin marraskuussa 2014 ja johon vastasi yhteensä 765 yrittäjää eri puolilta Suomea. Aineisto on edustava otos EK:n jäsenyrityksistä, joista 96 prosenttia on pk-yrityksiä.

Tutustu tutkimusraporttiin sekä alueellisiin havaintoihin.