Pk-yritysten kansainvälistymisen nousukiitoa kannustettava

04.04.2012

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kansainvälistymisryhmä ministeri Stubbille: Pk-yritysten kansainvälistymisen nousukiitoa kannustettava

Neljännes suomalaisista työnantajayrityksistä käy säännöllistä ulkomaankauppaa. Tämä tarkoittaa noin 25 000 pk-yritystä, joista lähes 19 000 on mukana vientitoiminnassa. Kansainvälisten pk-yritysten lukumäärä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja on nyt suurempi koskaan aikaisemmin. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreesta yrityskyselystä, jonka tuloksista Yrittäjävaltuuskunnan kansainvälistymisryhmä keskusteli tänään eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin kanssa.

EK:n kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä noin 23 prosenttia teki ulkomaankauppaa. Osuus on merkittävämpi kuin taantumaa edeltäneissä kyselyissä. Tätä tukevat myös Tullihallituksen tilastot, joissa pelkästään tavaravientiä tekevien yritysten lukumäärä ylsi vuonna 2010 lähes 15 300 yritykseen. Lukumäärä oli yli 800 yritystä suurempi kuin vuonna 2008.

Terävyyttä palvelujärjestelmään ja kannusteita kansainväliseen kasvuun

EK:n yrityskyselyjen perusteella nykyisten kansainvälistymispalvelujen asiakaslähtöisyydessä ja selkeydessä on kehittämisen varaa. Sellaisenaan ne eivät kykene vastaamaan pk-yritysten lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Yrityksissä kannatetaan järjestelmän yksinkertaistamista ja palveluntarjoajien parempaa koordinaatiota. Tässä suhteessa odotukset esimerkiksi Matti Alahuhdan esittämää Team Finland -verkostomallia kohtaan ovat suuret.

Myös Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Muuten uhkana on yritystoimintojen siirtyminen verotukseltaan kilpailukykyisempiin ja tuotantokustannuksiltaan edullisempiin maihin. Tällä hetkellä jo noin kymmenen prosenttia pk-yrityksistä harkitsee toimintojen siirtämistä joko osittain tai kokonaan Suomen rajojen ulkopuolelle.

Suomi tarvitsee nopeasti uusia tuotannollisia ja aineettomia investointeja. Pk-yrityksiin patoutuneet investointiaikomukset on saatava liikkeelle muun muassa turvaamalla edullisen rahoituksen saatavuus yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja luomalla kasvua ja työllisyyttä tukevia verokannusteita. Kari Stadighin ja Jorma Elorannan työryhmien ehdotuksia on pystyttävä nyt myös toteuttamaan.

Kansainvälistymisaikomukset toteutuvat myös käytännössä

Aikaisemmissa selvityksissä havaitut pk-yritysten voimistuneet kansainvälistymisaikomukset toteutuvat nyt käytännössä. Kilpailun kiristyessä monet pk-yritykset ovat joutuneet etsimään korvaavia markkinoita tuotteilleen ja osa välillistä vientiä tekevistä yrityksistä on siirtynyt tekemään suoraa vientiä kohdemaihin.

Yleisintä ulkomaankauppa on teollisuudessa (51 % yrityksistä) ja keskisuurissa yrityksissä (77 %). Huomion arvoista on, että kansainvälistymisaktiivisuus on lisääntynyt eniten pienissä, 10 – 49 henkilöä työllistävissä yrityksissä, joista jo lähes puolet (49 %) tekee ulkomaankauppaa.

Kuvasarja

Lisätietoja:

Antti Zitting, toimitusjohtaja, Sacotec Oy, Yrittäjävaltuuskunnan kansainvälistymisryhmän puheenjohtaja, p. 019 77 871

Jari Huovinen, asiantuntija, EK, p. 040 861 4582